• Op 25 september vindt er een bijeenkomst plaats in de pastorie.

    J.B. Kramer

Ingezonden brief: 'Wat gebeurt er met de kerk in Egmond-Binnen?'

P. van Schagen, D. Dijkman en J.B. Kramer maken zich zorgen over de toekomst van het kerkgebouw in Egmond-Binnen.

"Ongetwijfeld heeft u het gehoord; het kerkgebouw in Egmond-Binnen gaat dicht. Los van de vraag wat er overblijft voor het nog kleine groepje gelovigen, is de grote vraag: wat gaat er met het gebouw en de opstallen gebeuren? Een vraag waar tot op heden nog geen antwoord is.
Gaat de RK Parochie Bron van Levend Water Heiloo het geheel verkopen, slopen, en wat komt er voor terug? Heeft onze dorpsbevolking enige inspraak in dat wat er met de gebouwen gaat gebeuren? Het is een bekend feit dat vele voorouders in het verleden kosten nog moeite hebben gespaard om het kerkgebouw in ons dorp te realiseren. Hebben we daarom recht op meebeslissen in het geheel? Het is ons allen bekend dat er in ons dorp een zeer grote behoefte is aan woningen voor starters en appartementen voor ouderen. Een actiegroepje heeft plannen ontwikkeld om in de kerk het priesterkoor af te scheiden en voor onder andere geloofsactiviteiten te benutten. Tevens in de rest van de kerk en bijgebouwen betaalbare appartementen voor starters en ouderen te realiseren. Met dit plan is een brief aan het bisdom gestuurd en de groep heeft als antwoord gekregen dat e.e.a. op 25 september bij een informatieve bijeenkomst wordt besproken. Tot dat moment blijft het afwachten wat het antwoord van het bisdom en het parochiebestuur is en of er kans bestaat dat wij als dorpsbewoners enige inspraak in de plannen krijgen. Naast genoemde actiegroep is met betrekking tot woningbouw voor starters en appartementen voor ouderen een actiegroep Comité Nieuwbouw Egmond-Binnen reeds geruime tijd aan het ijveren voor uitbreiding van woonruimte in ons dorp. Hoe mooi zou het zijn als ons beider wensen zou kunnen worden gerealiseerd.
Het actiecomité hoopt dat veel inwoners van ons dorp, zowel jong als ouder, gehoor geeft aan de oproep om op dinsdag 25 september om 19.30 uur bij de pastorie aanwezig te zijn."