• Rust in de Schoorlse Duinen.

    BDU Media

Ingezonden brief: Wie hoort de stille meerderheid op zoek naar stilte en rust in Schoorl?

SCHOORL Schoorl een Disney-dorp? (Duinstreek, 29 mei 2019) Waar kunnen Schoorlaren terecht, die juist een beperking én regulering van het toerisme in Schoorl wenselijk achten? Die 'stille meerderheid' maakt veelal géén gebruik van die ongenuanceerde, luidruchtige sociale media. Waar kunnen zij terecht? Hoe gaat b en w hun stem horen?

Die meerderheid woont juist in duindorp Schoorl vanwege de oorspronkelijke stilte en rust in balans met de prachtige natuur. Een uniek gebied, dat vooral niet te véél verstoord dient te worden én vooral niet geëxploiteerd mag worden als toeristische attractie. Maar doen de mening van de inwoners van onze dorpen er eigenlijk nog wel toe?
Waar we in Bergen en Schoorl behoefte aan hebben, is aan enigszins betaalbare woningen voor jongere mensen/gezinnen in plaats van nog meer 'Dutchens' en 'Landals'. Bergense politici: er is juist behoefte aan leefbare dorpen in harmonie met de natuur!

Hans Rathmann, Schoorl