• Monique van Orden houdt de tiny house-beweging goed in de gaten.

    Hennie Tibben

Initiatiefgroep Tiny Houses in Bergen op stoom

BERGEN De gemeenteraad heeft in juli de bestuursopdracht voor het college aangenomen. Daarin gaat het niet alleen over de grote projecten, maar ook over 'tiny' onderwerpen. Zo staat er in de bestuursopdracht: 'We geven ruimte aan nieuwe woonvormen zoals Tiny Houses'. Monique van Orden is voorzitter van Tiny House Nederland én inwoner van de gemeente Bergen. In een maandelijkse column vertelt ze over deze woonvorm en de stappen die er op dit gebied in de gemeente Bergen worden gezet.

"In januari 2017 deed Tiny House Nederland samen met Kennemer Wonen en woningbouwvereniging Langedijk onderzoek of mensen in de gemeente Bergen interesse hebben in het wonen in een Tiny House. Er werd een informatieavond georganiseerd en een oproep in de Duinstreek geplaatst.
Op die avond in Blooming moet er uitgeweken worden naar een grotere ruimte omdat er zoveel mensen kwamen. De enquête werd maar liefst 255 keer ingevuld. En nog wekelijks komen er aanmeldingen binnen van mensen die geïnteresseerd zijn om in een Tiny House te wonen."

ALLE LEEFTIJDEN "Wat viel er op bij de uitkomsten van de enquête? De reacties kwamen uit alle kernen van de gemeente Bergen en bewoners van alle leeftijden. De jongste die reageerde is 18, de oudste 82 jaar. Bijna iedereen geeft aan permanent in een Tiny House te willen wonen. Dus niet tijdelijk hier en dan weer tijdelijk elders.
Daarnaast is het zogenaamde 'postzegelbuurtje' favoriet. Daarin staan tien tot vijftien Tiny Houses bij elkaar. Iedereen heeft zijn eigen huisje, maar er zijn ook gezamenlijke ruimtes, bijvoorbeeld moes- en pluktuinen. De huisjes staan naar elkaar gericht en verkeer krijgt geen voorrang."

ONTWERP "Zelf een eigen Tiny House (laten) ontwerpen staat ook hoog op het verlanglijstje van de aankomende bewoners. Niet (weer) een projectontwikkelaar die voor je bedenkt hoe jij graag wilt wonen. Een bewonersinitiatief dus, een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor Tiny Houses. Zelf kiezen of je bijvoorbeeld graag een grote keuken wilt en kleine zithoek of juist andersom. En zelf kiezen van welke mooie, milieuvriendelijke materialen je huisje wordt gebouwd. Dit 'zelf doen' vraagt het een en ander van de initiatiefgroep en van de gemeente. Wat kunnen en mogen we van elkaar verwachten? Wat is reëel en wat is wenselijk?"

"Om dit met elkaar te verkennen organiseerden we een Tiny House-werkatelier voor de ambtenaren van de BUCH, op initiatief en uitnodiging van wethouder Frits Westerkamp. Gebiedsregisseur Monique Klaver ondersteunde ruimschoots de voorbereiding en de middag zelf. Ook aanwezig was de directeur van Kennemer Wonen, Dick Tromp."

INITIATIEFGROEP "Wat een goede middag werd het. Iedereen was geïnteresseerd in elkaars mening, visie en aannames. Er werd voorzichtig verkend wat er mogelijk is in de gemeente Bergen en binnen de BUCH. Waar liggen uitdagingen en hoe concreet moet de initiatiefgroep zijn? Dat antwoord bleek een makkelijke: hoe concreter, hoe beter.

Dat was niet tegen dovemansoren gezegd. De initiatiefgroep is flink aan de slag gegaan om een goed plan in elkaar te zetten en gaat daarna weer met de gemeente om tafel voor verdere verkenning van de mogelijkheden."