• 162 woningen moeten er komen op de locatie 'Delversduin'.

    Aangeleverd

Inloopavond Delversduin

162 nieuwe woningen in Egmond aan den Hoef

EGMOND AAN DEN HOEF De gemeente houdt op 15 november een inloopavond in dorpshuis Hanswijk over het voorontwerp bestemmingsplan voor de locatie Delversduin in Egmond aan den Hoef.

Het gaat om de plek waar van 1999 tot met 2004 een tijdelijk asielzoekerscentrum was gevestigd. De inloop is van 19.00 tot 21.00 uur. In opdracht van ontwikkelaars BPD (voorheen Bouwfonds) en J.P. Ory BV heeft het landschapsarchitectenbureau LA4SALE een verkavelingsplan gemaakt voor 162 woningen. Het wordt een gevarieerde woonwijk met appartementen, eengezinswoningen, twee-onder-één-kapwoningen en een aantal vrije kavels. Er zijn 42 sociale huurwoningen en 23 sociale koopwoningen gepland.

,,In de Egmonden is hier net als in de andere kernen van de gemeente Bergen een grote behoefte aan, de wachtlijsten voor een huurwoning zijn nu nog te lang", zegt wethouder Peter van Huissteden. De Woonvisie van de gemeente schrijft voor dat bij nieuwbouw 40% in het sociale segment wordt ontwikkeld. Dat is nu ook het geval.

AARDGASLOOS In de nieuwe woonwijk wordt rekening gehouden met de ambities van de gemeente Bergen op het gebied van duurzaamheid. Het wordt een gasloze woonwijk waarbij het ook de doelstelling is dat er 'Nul op de Meter'-woningen worden gebouwd. Het is de bedoeling dat de nieuwe woningen op een natuurlijke wijze worden verweven in het landschap. Er wordt als het ware een groene overgang gecreëerd van het dorpshart aan de Herenweg naar de duinen. Het plan heeft een dorpse en landschappelijke uitstraling en past bij de maat, schaal en sfeer van Egmond aan den Hoef.

STRUCTUURVISIE De woningbouwlocatie is opgenomen in de structuurvisie Egmond aan den Hoef die op 15 december 2016 is vastgesteld door de gemeenteraad. Binnenkort start de planologische procedure. Het voorontwerp bestemmingsplan vanaf donderdag 16 november vier weken ter inzage en kan tijdens openingsuren worden ingezien op het gemeentehuis aan de Jan Ligthartstraat 4 te Alkmaar. Het plan kan ook worden ingezien op de website van de gemeente (www.bergen-nh.nl) of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tijdens de inspraakperiode kan een schriftelijke reactie worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van Bergen, postbus 175, 1860 AD te Bergen. Mondeling reageren kan bij de heer P. Staal of de heer E. van Hout via 072-8880000.