• De gasopslag in de Bergermeer valt buiten het ontwerp-instemmingsbesluit voor de gaswinning Bergen II.

    Alef Starreveld

Inloopavond over gaswinning in Bergen en Groet

BERGEN Bij hotel Marijke aan de Dorpsstraat 23 in Bergen vindt vandaag, woensdag 11 juli, van 17.00 tot 20.00 uur een inloopavond plaats over de gaswinning in Bergen en Groet.

Uit die velden wordt al sinds 1972 gas gewonnen. Taqa verwacht nog tot en met 31 december 2023 de laatste beetjes gas uit de twee velden te kunnen persen. 
De oude vergunning voldoet niet meer. Een geactualiseerd plan is nodig 'om de winning op doelmatige en verantwoorde wijze uit te voeren', aldus Taqa. De gasopslag Bergermeer heeft een eigen opslagvergunning en opslagplan en valt buiten dit winningsplan. 

LAATSTE BEETJES Tot en met woensdag 15 augustus ligt het ontwerp-instemmingsbesluit voor de gaswinning Bergen II ter inzage. Iedereen kan reageren op het ontwerp-instemmingsbesluit met een zienswijze. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat neemt vervolgens een beslissing over het plan.