• Jesse Klaver schreef het voorwoord van het verkiezingsprogramma van GroenLinks in Bergen.

    Merlijn Doomernik

Jesse Klaver richt zich tot Bergen

BERGEN Jesse Klaver, fractievoorzitter voor GroenLinks, heeft het voorwoord voor het gemeenteraads-verkiezingsprogramma van GroenLinks Bergen geschreven. Het was voor het eerst dat hij dit verzoek kreeg. Alwin Hietbrink, fractievoorzitter GroenLinks Noord-Holland heeft het nawoord geschreven.

In het verkiezingsprogramma komen alle onderwerpen aan bod. Er is aandacht voor groen en duurzaamheid in de gemeente, maar vooral de inwoners staan centraal. Femke Ouëndag: "Duurzaamheid gaat over meer dan het energievraagstuk. Ook in de politieke omgeving wil GroenLinks Bergen werken aan duurzaamheid. Door een politiek klimaat te scheppen waarin maatschappelijke waarden zoals respect, saamhorigheid, gelijkwaardigheid en openheid centraal komen te staan. Waar we samen zoeken naar de balans tussen individueel en publiek belang. Of het nu gaat om betaalbaar wonen, menselijke zorg, goed onderwijs of voldoende voorzieningen in alle kernen. En daarvoor zijn ook innoverende vormen voor directe inspraak beschikbaar. Zoals de YouMee inspraak- app, of Democratic Challenge waarbij inwoners een burgerpanel vormen en zelf vooraf aangeven waarover aan hen vragen gesteld kunnen worden."

Of het nu gaat over het Kustpact of bouwen van een hotel, om huurwoningen of cultureel erfgoed. GroenLinks wil dat inwoners vooraf, bij het maken van plannen, al zijn betrokken. Hoe zij dat gaan doen en welke punten zij belangrijk vinden voor de komende vier jaar, is in het programma te lezen. Femke: "Ik hoop dat veel mensen het programma lezen. Niet alleen vanwege de vormgeving, waaraan we veel aandacht hebben besteed. We vinden dat een verkiezingsprogramma er mooi uit mag zien, want dat past bij onze gemeente. Maar ook vanwege de inhoud. We zijn er heel trots op dat Jesse voor het eerst het voorwoord voor een gemeenteraads-verkiezingsprogramma heeft geschreven. Het was voor het eerst dat hij dit verzoek kreeg. Maar hij deed dit graag en zoals Jesse in het voorwoord al zegt: 'Gemeenteraadsverkiezingen zijn belangrijk want het is de kans om het anders te doen'."