• Een deel van het nieuwe logo.

    Jeugdfonds Sport & Cultuur

Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds verder als Jeugdfonds Sport & Cultuur Bergen

BERGEN Het Jeugdsportfonds Bergen en Jeugdcultuurfonds Bergen zijn, na jaren intensieve samenwerking achter de schermen, per 3 april samen verder als het Jeugdfonds Sport & Cultuur Bergen.

Beide fondsen zetten zich al heel lang in om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren die opgroeien in armoede, toch kunnen sporten of aan kunst en cultuur kunnen doen. Coördinator Arianne Niks: "Voor ons is deze naamsverandering een logische stap. Het is onze overtuiging dat het voor kinderen en jongeren die opgroeien in armere gezinnen niet uitmaakt of zij zich kunnen uitleven tijdens voetbal, judo, drummen of streetdance. Het belangrijkste is dat ze mee kunnen doen, de kans krijgen zich te ontwikkelen en hun leefwereld te vergroten."

Behalve een nieuwe naam is er nu ook een gezamenlijke visuele identiteit. Neem alvast een kijkje op de nieuwe website www.jeugdfondssportencultuur.nl.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur Bergen betaalt de contributie of lesgeld voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar te weinig geld is voor sport, dans, muziek of iets anders creatiefs. Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen. Aanvragen worden gedaan door een intermediair: bijvoorbeeld een leerkracht, buurtsportcoach, sociaal wijkteam of schuldhulpverlener. De contributie of het lesgeld wordt direct betaald aan de club of instelling waar het kind op les gaat.