• Jongeren worden opgeroepen zich in te laten enten tegen de meningokokkenziekte.

    Pixabay.com

Jongerenvaccinatie tegen meningokokkenziekte van start

BERGEN Jongeren, die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 jaar worden, ontvangen vanaf half september 2018 een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokkenziekte. Met de slogan 'Deel dit niet met je vrienden. Haal die prik tegen meningokokkenziekte' nodigen het RIVM en de Jeugdgezondheidszorg van GGD Hollands Noorden jongeren uit deze vaccinatie te halen.

In 2019 krijgen alle andere jongeren van 14 tot 18 jaar een uitnodiging voor vaccinatie. Eén prik is voldoende om ten minste vijf jaar beschermd te zijn tegen meningokokkenziekte. Jongeren zijn relatief vaker drager van de bacterie en hebben daarom meer kans op de ziekte. Daarnaast dragen jongeren in belangrijke mate bij aan de verspreiding van de bacterie. Verwacht wordt dat vaccinatie van jongeren leidt tot groepsbescherming en daarmee ziekte voorkomt in alle leeftijdsgroepen.

TEGENGAAN MEER GEVALLEN Sinds 2015 worden jaarlijks steeds meer mensen ziek door een besmetting met de meningokok, type W. Deze bacterie kan hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging veroorzaken. De minister van Volksgezondheid heeft daarom in september 2017 besloten tot de invoering van een vaccinatie tegen meningokokkenziekte voor peuters van 14 maanden en jongeren die 14 jaar worden. Tot en met augustus van dit jaar werden 78 mensen ziek en overleden 18 mensen. Daarom is afgelopen juli door het Ministerie van Volksgezondheid besloten het aantal jongeren dat voor vaccinatie in aanmerking komt, uit te breiden, met 15 tot 18-jarigen. Vaccinatie voorkomt verdere toename van het aantal ziektegevallen.

WEBSITE Speciaal voor jongeren is de campagnewebsite www.deelditnietmetjevrienden.nl ontwikkeld. Op deze site kunnen jongeren informatie vinden over de prik en de ziekte. Verder zijn er interviews en verhalen te vinden van en met jongeren en ouders, die meningokokkenziekte van dichtbij meemaakten. Op JouwGGD.nl kunnen jongeren chatten met een jeugdarts over dit onderwerp.

Meer informatie via www.RIVM.nl of www.ggdhn.nl/meningokokkenziekte. Mensen die niet in aanmerking komen voor deze vaccinatie, maar wel gevaccineerd willen worden kunnen bij www.ggdhn.nl/reizen online een afspraak maken of bellen naar 088-01 00 530.