• De familie Goedhart. V.l.n.r.: Dirk, Vera, Tiny en Henk.

    Jouke Minkema

Kampeerterrein Goedhart verleden tijd

SCHOORL Camping Goedhart lag aan de Heereweg, even buiten het centrum van Schoorl. In 1924 stond daar een grote linnen tent, eigendom van een grote groep mannen uit Alkmaar. Jaarlijks werd er rond de pinksterdagen vakantie gevierd. Dan was het feest, maar niet door alcoholgebruik. Want de groep bestond uit geheelonthouders. Meer was er over de mannen niet bekend. Wel dat het parkeerterrein verleden tijd is. De beheerders vonden de tijd van gaan gekomen. Met de seizoengasten waren afspraken gemaakt. Zij hebben inmiddels hun eigendommen afgebroken, opgeruimd en afgevoerd. Het bakkers/snoepwinkeltje met woning van Goedhart verdwijnt eveneens.

Jouke Minkema

Door de aannemer zijn voorbereidingen getroffen voor de bouw van acht nieuwe vakantiewoningen onder de naam 'Park Zuidhof'. Het project wordt, zo luidt het plan, in het voorjaar opgeleverd. De camping heeft zich in haar ruim negentigjarig bestaan, altijd bescheiden gepresenteerd. Voor niet meer dan 23 huisjes, caravans en tenten was plek. Toch waren het de grondleggers, het bakkersechtpaar Hendrik en Aafje Goedhart, die altijd in succes hebben geloofd. Dat deden overigens alle collega bakkers die zich vroeger in Schoorl vestigden. Een aantal van hen nam naast hun reguliere onderneming wat kippen om de deur. Anderen hadden er een paar koeien, varkens of ander vee bij om financieel rond te komen.

Hendrik en Aafje kwamen in 1924 van Nibbixwoud naar Schoorl. Zij kochten het bakkersbedrijfje van toenmalig bakker Oudejans. Geen vetpot, een brood kostte in die tijd 18 cent. Cadetten en roggebrood maakten nog wat goed. Compleet werd het 'gecombineerde bedrijf' toen achter het bakkerijtje een kampeerterreintje werd aangelegd. Na de bezetting in 1945 breidde het aantal kampeerders zich snel uit. Een van de voormalige bewoonsters, Nel van der Vlugt, heeft de verhalen van een aantal campinggasten opgetekend en in een boekwerkje vastgelegd. Belevenissen van verschillende generaties maken van het geheel een document om zuinig op te zijn. Een aantal bewoners kwam al langer dan een halve eeuw naar Goedhart. Het ontbrak de camping in de beginjaren nog aan de nodige sanitaire voorzieningen. In 1947 werd het allemaal wat beter. Een beetje naar de eisen van de tijd. Maar het kampeerterrein heeft jaren gekend die de indruk gaven stil te hebben gelegen. Maar ook dat had zijn charme.

Met het opheffen van camping Goedhart zijn de laatste decennia in Schoorl twaalf campings verdwenen. Dikwijls hebben eigenaren geen opvolger. Maar ook de echte kampeerders vergrijzen. Projectontwikkelaars vinden een gat in de markt en vakantiebungalows komen als paddenstoelen… Het vakantiepatroon wijzigt ook in Schoorl. De tijd van romantiek en rammelende en piepende bolderwagens is, op een enkele uitzondering na, verleden tijd. Let wel: niks mis met een mooie bungalowtje als zomerverblijf.

Maar het blijven mooie herinneringen.