• Het nieuwe complex in Schoorl.

    Bot Bouw

Kennemer Wonen: 'Pilot Alta Mira in Schoorl succesvol'

SCHOORL Appartementencomplex Alta Mira aan de Heereweg in Schoorl is sinds de zomer bewoond. In samenwerking met de gemeente Bergen is Alta Mira door Kennemer Wonen gebruikt als pilotproject om doorstroming te bevorderen. Met de pilot werd onderzocht of het mogelijk is om 'verhuisketens' te realiseren bij gerichte toewijzing van nieuwbouwwoningen. Ondanks dat de evaluatie nog niet definitief is omdat nog niet alle verhuisketens zijn afgerond, kan wel worden geconcludeerd dat de resultaten succesvol zijn. Dat laat Kennemer Wonen weten. "Deze manier van toewijzing is in de toekomst voor herhaling vatbaar."

EERSTE CONCLUSIE De twee- en driekamerappartementen in Alta Mira zijn met voorrang verhuurd aan bewoners die een sociale eengezinshuurwoning in de gemeente Bergen achterlieten. Een eerste conclusie is dat voorrang geven aan doorstromers die een eengezinswoning in de huur achter laten, alleen zin heeft als de toe te wijzen woning over minimaal drie kamers beschikt. De animo om van een eengezinswoning naar een tweekamerappartement te verhuizen is zeer gering. Bij Alta Mira is 45 procent van de nieuwe huurders van een driekamerappartement afkomstig uit de gemeente Bergen via de voorrangsregeling van het project Doorstroming. Daarnaast komt 15 procent uit een andere sociale huurwoning die op basis van een inschrijving bij SVNK (Regio Noord-Kennemerland) is verhuurd.

VERGELIJKING MET HEILOO De resultaten van de pilot Alta Mira en de manier van toewijzing worden 'bemoedigend succesvol' genoemd. "Zeker wanneer we kijken naar een vergelijkbaar project in Heiloo. Bij Oostweide werden ook twee- en driekamerwoningen toegewezen, waar geen extra aandacht was voor doorstroming. Hier lag het doorstromingspercentage uit een andere sociale huurwoning slechts op 6,25 procent."

Zodra de evaluatie is afgerond, wordt doorstroming meegenomen in het voorstel voor de nieuwe huisvestingsverordening die op 1 juli 2019 in werking moet treden.