• Martijn Mulder

Komt er een bruisend hart?


EGMOND-BINNEN Is het mogelijk om de huidige supermarkt vanuit de dorpskern te verhuizen naar een logistiek betere plek, aan de rand van het dorp? Dat was de vraag die begin deze maand centraal stond tijdens een eerste overleg tussen alle betrokken partijen. Zowel ontwikkelaar Dreef Beheer (namens Dekamarkt) als bewoners zijn hier enthousiast over en ook de gemeente ziet mogelijkheden. Een en ander vloeit voort uit de eerder door de bewoners opgestelde Dorpsvisie Egmond-Binnen 2017-2027.

Martijn Mulder


Enkele jaren geleden besloten de bewoners en ondernemers, verenigd in Dorpsbelangen Egmond-Binnen, dat het tijd werd voor het ontwikkelen van een nieuwe dorpsvisie. De oude visie was aan vervanging toe, zo erkende ook de gemeente. In de door de gemeente gefaciliteerde Thuiskamer konden bewoners en ondernemers hun ideeën kwijt. Het resultaat was een achttien pagina's tellend magazine vol ideeën en wensen, dat eind 2017 aan de gemeente werd overhandigd.

OVERLEG In de Dorpsvisie Egmond-Binnen 2017-2027 wordt de wens uitgesproken voor een sociaal en vitaal dorp, dat klaar is voor de toekomst. Hiervoor zouden activiteiten en functies moeten worden gebundeld en daarin zou Dorpshuis de Schulp een centrale plek kunnen innemen als bruisend dorpshart. Ook op economisch gebied voorziet de visie in een aantal oplossingen. Zo wordt erkend dat de Dekamarkt in de Abdijlaan weinig mogelijkheden tot uitbreiding heeft en dat parkeren aldaar voor problemen zorgt. In de visie werd reeds aangegeven, dat verplaatsing naar het terrein bij De Schulp tot de mogelijkheden behoort en daarover is begin deze maand dan ook een eerste overleg geweest.

ONTLASTEN De driehoek, ongeveer 2 hectare gemeentegrond aan de noordkant van het dorp, is nu voor de helft bebouwd met De Schulp, het nieuwe JOEB-gebouw, een voetbalkooi en een parkeerterrein. Aan de noord- en westkant hiervan is nog voldoende ruimte om een nieuwe supermarkt te plaatsen, die hiermee qua oppervlakte een derde groter zou worden dan in de huidige situatie aan de Abdijlaan. Ook het parkeerprobleem zou hiermee opgelost zijn en wordt het laden en lossen een stuk makkelijker. Het zou in ieder geval de oude dorpskern behoorlijk ontlasten.

SCENARIO'S Dreef Beheer, de vastgoedtak van het Deka-bedrijf, ging hierover in overleg met de gebiedsregisseur en vertegenwoordigers van de vereniging Dorpsbelangen en De Schulp. De ontwikkelaar heeft hierbij de toezegging gedaan om met een voorlopige indicatieve opzet te komen om diverse scenario's bespreekbaar te maken. Omdat ook De Schulp gerenoveerd moet worden, is het niet ondenkbaar dat dorpshuis en supermarkt geïntegreerd gaan worden. Het zal in ieder geval onderzocht gaan worden en deel uitmaken van de mogelijke scenario's.