• Geblokkeerd zebrapad bij Duinweg 133.

    Gerard Smit

Levensgevaarlijk oversteken bij Duinweg in Schoorl

SCHOORL Wie via de Duinweg van Bergen naar Schoorl rijdt, ziet na het plaatsnaambord Schoorl een bord met de tekst "Pas op gevaarlijke bocht". Vlak na die bocht ligt een zebrapad dat sinds juli vorig jaar doodloopt op een muur van op pallets gestapelde stenen. "Ik zie daar mensen 's nachts oversteken die dan noodgedwongen in het donker langs de weg moeten lopen. Dat is een onwenselijke situatie", zegt wijkagent Bas Klene. Hij heeft het aangekaart bij de gemeente. Maar acht maanden later is er nog niets gebeurd. Ook omwonenden maken zich zorgen over de veiligheid daar. Volgens leden van Wijkvereniging Aagtdorp is de situatie ontstaan door vergunning strijd tussen de eigenaar van het aangrenzend perceel Duinweg 133 en de gemeente.

Door Gerard Smit

In januari 2018 heeft de gemeente de eigenaresse vergunningen verstrekt voor onder meer het aanleggen van een parkeerterrein (17 parkeerplaatsen), het plaatsen van lantaarnpalen en reclamezuilen, het verhogen van een afscheidingsmuur en het overkappen van een tennisbaan. De vergunningen werden automatisch ("van rechtswege") verstrekt, omdat de gemeente de termijn had laten verstrijken waarop ze had moeten reageren. Omwonenden en Wijkvereniging Aagtdorp hebben met succes bezwaar aangetekend tegen het merendeel van de vergunningen. Alleen niet tegen de vergunning voor de aanleg van het parkeerterrein, omdat een ambtenaar hen had verzekerd dat dat parkeerterrein er niet zou komen. Wat niet waar bleek.

De eigenaresse is ondertussen in beroep gegaan tegen de intrekking van de eerder verstrekte vergunningen. Haar adviseur André van Wonderen: "Toen wij de vergunning hadden ontvangen om het parkeerterrein aan te leggen, heb ik de gemeente twee maanden voordien geadviseerd om tijdens de bouw maatregelen te nemen om de veiligheid van de voetgangers te waarborgen, bijvoorbeeld door er een 30 km zone van te maken, en vangrails of paaltjes langs de weg te plaatsen waardoor voetgangers voldoende bescherming zouden hebben. De gemeente vond dat niet nodig en heeft alleen gevraagd of ik een bord wilde plaatsen dat waarschuwt voor voetgangers in de berm. Dat is gebeurd. Toen de vergunning voor het parkeerterrein was verleend, is begonnen met de aanleg. Nadat de wijkvereniging bezwaar had gemaakt, zijn die werkzaamheden tijdelijk stopgezet. Maar inmiddels is die vergunning wel onherroepelijk."

De wijkvereniging verwacht nu van de gemeente Bergen dat zij de oude situatie herstelt door de trottoirtegels terug te leggen, de pallets met stenen te verwijderen en de hekken weg te halen. Ze menen ook dat de burgemeester hier een rol in kan spelen. Van Wonderen gaat nu zo snel mogelijk door met de aanleg van het parkeerterrein dat volgens de vergunningsaanvraag onder andere gebruikt zal worden voor vip-valet parking en betaald parkeren voor bezoekers van de duinen. De gemeente laat weten dat na naar aanleiding van dit artikel met de heer Van Wonderen is afgesproken dat hij voor het einde van de week de stenen richting schutting zal verplaatsen, zodat voetgangers weer gebruik kunnen maken van het voetpad.