• Een van de foto's, te zien tijdens de lezing in het informatiecentrum in Petten.

    Hoogheemraadschap

Lezing over Hondsbossche Zeewering

CAMPERDUIN/PETTEN Het hoogheemraadschap houdt van januari tot en met april vier interessante lezingen in het Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee in Petten. De eerst is op 10 januari. Dan vertelt Diederik Aten over de ontwikkelingen van de Hondsbossche Zeewering door de eeuwen heen. Belangstellenden zijn welkom op woensdagmiddag 10 januari aan de Strandweg 4 in Petten. Vanaf 14.00 uur is er ontvangst met koffie of thee, waarna de lezing start om 14.30 uur. De toegang is gratis.

De verbetering van de 'zwakke schakel' Hondsbossche Zeewering met een breed duin- en strandpakket trok veel bekijks. Op de wat langere termijn beschouwd zijn de problemen met de kust bij Petten echter oud nieuws. De Hondsbossche Zeewering blijkt bij nader inzien zelfs al zes eeuwen een zwakke schakel. Bij deze dijk zijn alle mogelijke manieren van kustverdediging toegepast. Steeds weer stond men voor de vraag: hoe verder? Tijdens de lezing worden de ontwikkelingen op de voet gevolgd met behulp van oude kaarten en prenten. Het complete overzicht van de lezingen is te vinden op www.hhnk.nl/zandtegenzee.

De lezing in het Informatiecentrum aan de Strandweg 4 in Petten is gratis toegankelijk. Aanmelden kan via 072-5828765, 06-23533888 of zandtegenzee@hhnk.nl.