• Het terras van Honky Tonk heeft links een rokers en rechts een niet-rokersgedeelte.

  Henk de Reus
 • Roy en Bettine Sommer vinden dat rokers voor het opsteken van een sigaret respect moeten tonen voor niet-rokers.

  Henk de Reus
 • Arco en Maura Verhaegen denken dat rokers, ondanks de steeds hogere prijs van sigaretten, toch blijven roken.

  Henk de Reus
 • Het terras van restaurant 't Treftpunt in Schoorl.

  Henk de Reus

Roken op terras straks verboden?

BERGEN/EGMOND/SCHOORL Roken op het terras: de een vindt het normaal, de ander ergert zich eraan. Onder invloed van de publieke opinie en het beleid van de rijksoverheid zie je steeds meer horecagelegenheden waar een (gedeeltelijk) rookverbod geldt. Clean Air Nederland (CAN), een belangenorganisatie voor niet-rokers, bevestigt dit laatste. Op dit moment bevat de lijst 115 horecagelegenheden met een (deels) rookvrij terras. Ze zijn vooral te vinden bij restaurants en horecagelegenheden waar veel gezinnen en kinderen komen.

Verslaggever Henk de Reus onderzocht hoe de horeca-ondernemers in Egmond, Bergen en Schoorl aankijken tegen een rookverbod op terrassen. 

Henny Piet (56), eigenaar van Honky Tonk in Schoorl heeft in de zomer van 2018 op eigen initiatief een deel van haar terras rookvrij gemaakt. Henny: "Binnen is bij ons alles rookvrij. Dit geldt ook voor de veranda. Omdat het terras aan een klimduin grenst, komen er hier veel gezinnen met kleine kinderen op het terras zitten. Ik vind dat deze in een rookvrije omgeving moeten kunnen spelen. Er wordt erg positief op het initiatief gereageerd en het heeft niet tot minder klandizie geleid. Een verplicht rookverbod voor het hele terras vind ik te ver gaan, want je moet rokers ook een kans geven. Bovendien vormen deze een deel van je omzet. Discussies tussen rokers en niet-rokers maak ik niet mee. Als ik iemand op het niet-rokers gedeelte zie roken, vraag ik beleefd of men ergens anders willen gaan zitten. Dit geeft in de praktijk nooit problemen."

BENZINEPRIJS Op het rokersgedeelte van het terras nippen Arco en Maura Verhaegen uit Den Helder aan een wijntje. Arco – sigaret in de hand - vindt het anti-rookbeleid van de overheid belachelijk en betuttelend. Hij is altijd een straffe roker geweest, maar tegenwoordig rookt hij minder. "Rokers blijven toch roken, ook als de prijs van een pakje sigaretten nog verder wordt verhoogd. Het is hetzelfde als met de benzineprijs. Deze is al vele keren verhoogd, maar rijden er daardoor minder auto's op de weg? Als de overheid het roken nog verder gaat verbieden, snijdt zij in eigen vlees, want er komt dan ook minder aan accijnzen binnen. Het gat zal dan toch gedicht moeten worden en ook niet-rokers betalen dan het
gelag." 

Op hetzelfde terrasgedeelte zitten Roy en Bettina Sommer (57 en 54 jaar) uit Gorkum met hun twee kinderen aan een tafeltje. Ze zijn op vakantie. Roy zegt nooit gerookt te hebben. "Ik zit wel eens te lunchen met rokers in de buurt. Ik stoor mij eraan, want de lunch gaat naar de rook smaken. Ik maak ook wel eens discussies op een terras mee tussen rokers en niet-rokers. Zelf raak ik ook wel eens geagiteerd. Er zijn nog veel horecagelegenheden waar gerookt wordt. Van mij mag de overheid het roken verbieden." Bettina is het roerend met hem eens. Ze vindt roken vies. "Het zou al een stuk schelen als rokers meer respect zouden hebben voor niet-rokers en voor het opsteken van een sigaret zouden vragen of de ander er last van heeft."

ONZIN Saskia van Beusekom van 't Trefpunt in Schoorl is stellig en vindt het verplicht opleggen van een rookverbod onzin. Ze heeft geen plannen om haar terras rookvrij te maken en discussies tussen rokers en niet-rokers maakte zij tot nu toe niet mee.

NIET HAALBAAR Ad Besseling (Huis met de Pilaren in Bergen) staat sympathiek ten opzichte van het idee om terrassen (deels) rookvrij te maken. "Ik vrees alleen dat dit verbod op korte termijn niet haalbaar is." Zijn terras leent zich er, om praktische redenen, niet voor om dit deels rookvrij te maken, hoewel hij dit best zou willen. Hij merkt in de praktijk wel eens dat rokers zich steeds meer 'verdreven' voelen. 

Sander Houtenbos (Restaurant Bergen Binnen) heeft zijn buitenterras op eigen initiatief opgedeeld in rokers en niet-rokers, dit naar aanleiding van de wensen van bezoekers. Hij rookt zelf. "Niet-rokers waarderen het initiatief en rokers begrijpen het. Het heeft niet tot minder klandizie geleid", aldus Houtenbos. Hij is geen voorstander van een verplicht rookverbod. "Je moet de roker ook iets bieden". 

RESPECT Mirjam van Doorneveld (restaurant Natuurlijk in Egmond) vindt het prima als de overheid een verplicht (gedeeltelijk) rookverbod op terrassen invoert. "Ik wil volgend jaar de helft van mijn terras rookvrij maken. Ik zet 's morgens bewust geen asbakken op de tafeltjes om rokers aan het denken te zetten. Als men vraagt of er gerookt mag worden beantwoord ik de vraag met 'ja' en rijk ik een asbak aan. Toch merk ik dat er op het terras weinig gerookt wordt. Rokers lijken meer respect te hebben gekregen voor niet-rokers en staan vaak buiten het terras te roken."

Haar collega Rein Antoons (Wapen van Egmond) vindt een algeheel rookverbod te ver gaan. "Binnen mag ook al niet meer gerookt worden. Er zijn nog veel mensen die roken en deze zou je dan ook buiten moeten weren. Dit gaat ten koste van de omzet. Mijn terras leent zich er niet voor om dit op te delen in een rokers en niet-rokers gedeelte. Van discussies op het terras merk ik weinig. Meestal komt men er met elkaar wel uit. Als dit niet lukt probeer ik voor scheidsrechter te spelen." Hij heeft tot nu toe geen rode kaarten hoeven uit te delen. Hij relativeert vervolgens als volgt: "Roken is 1, maar wat doe je als er iemand in jouw buurt zit met een enorme zweetlucht? Zeg je daar ook tegen 'meneer/mevrouw, wilt u misschien ergens anders gaan zitten?''

CONCLUSIE RONDJE HORECA De meeste horeca-ondernemers staan positief tegenover het rookvrij maken van terrassen. Een van hen overweegt zijn terras volgend jaar voor de helft rookvrij te maken. Twee van hen hebben er moeite mee als de overheid een rookverbod oplegt. Sommigen vrezen dat een algeheel rookverbod tot een lagere omzet zal leiden, hoewel één ondernemer, die de stap al heeft gezet, aangeeft dit niet aan de klandizie te hebben gemerkt. Niet iedereen gelooft in de haalbaarheid van een verbod. Het lijkt weinig voor te komen dat rokers en niet-rokers op het terras in discussie gaan

ENQUÊTES Of een meerderheid van het horecapubliek in Egmond-Bergen-Schoorl voor een rookverbod is, is niet bekend. Tom Voeten van Clean Air Nederland stelt echter dat enquêtes uitwijzen dat het overgrote deel van Nederlandse consumenten tegen het roken op terrassen is. Voeten: "Het (deels) rookvrij maken van terrassen vindt doorgaans plaats vanuit de eigen motivatie van de ondernemer. Deze heeft meestal te maken met de wensen van de klant, de overlast die het kan veroorzaken en sinds kort het willen meewerken aan een rookvrije generatie. Dit neemt niet weg dat, als de horecaondernemer uit zichzelf niet wil meewerken, het gerechtvaardigd is dat de overheid rookvrije terrassen dwingend mag opleggen, dit vanwege het maatschappelijk belang en het leed dat roken kan veroorzaken."

De discussie zal nog wel even voortduren.