• Vos op het dak van een huis in het jachtgebied.

    Gerard Smit

Nachtelijke vossenjacht bij Groet

GROET Om een uur 's nachts klinkt er een schot aan de duinrand tussen Groet en Camperduin. Dan volgt een oranje lichtflits, en weer een schot. Daarna is het stil. "Ze zullen wel weer op vossen jagen", vermoedt de buurvrouw, die dit vaker heeft gehoord.

Door Gerard Smit

En inderdaad, een jager heeft die avond aan de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord gemeld dat hij middernacht op vossen ging jagen. Hij heeft er die nacht zeven gezien. Hoeveel hij er geschoten heeft, laat hij in het midden.

Soms lokt hij de vossen door het gepiep van muizen te imiteren. Dan maakt hij een bolletje van zijn handen en blaast op zijn duimen. Om de vossen in het vizier te krijgen, gebruikt hij een schijnwerper. Na afloop van de jacht gaan de kadavers naar een destructiebedrijf. "Het gebeurt vaak dat een boer mij vraagt een vos te schieten als er weer eens een schaap is aangevallen", zegt de jager. "En wat dacht je van de weidevogels? Allemaal verdwenen door de vos." Dat de vos vooral een bedreiging vormt voor weidevogels staat ook in het faunabeheerplan van de provincie. Meer dan de helft van de vernielde kievitsnesten zou op conto van de vos komen. Daarom mogen jagers hier 's nachts op vossen schieten.

BELADEN Maar niet iedereen is ervan overtuigd dat dat nodig is. "Vossen zijn een beladen onderwerp", zegt boswachter Laurens Bonenkamp. "Staatsbosbeheer wil er geen item van maken. Daarom geven we er ook geen informatie over." Maar in principe is het simpel volgens hem: waar veel voedsel is, zijn veel vossen. In de Schoorlse duinen is weinig voedsel, dus zijn er ook weinig vossen. Ze vormen geen bedreiging voor het natuurlijk evenwicht. "Het is ook niet zo dat vossen op vogels afkomen, maar vogels sturen op hoeveel vossen er zitten", zegt hij.

TAFELTJE-DEKJE Natuurgids Pim Weeda ziet de vossen vaak voor zijn huis lopen in het Hargergat. Voor zijn Drentse heideschapen in de duinen achter zijn huis is dat geen probleem. De vossen zijn als de dood voor hun hoorns. "Toen de vossen hier net kwamen, was het tafeltje-dekje voor ze: onbeschermde kippenhokken en konijnen en meeuwen in overvloed. De mensen moesten even wennen aan de komst van de vos. Als je je eigen dieren beschermt is er niks aan de hand." Dat de stormmeeuw door de vos uit de duinen is verdwenen, staat voor hem buiten kijf. "Maar ik weet niet of we daar rouwig over moeten zijn, die meeuwen zitten net zo lief bij flatgebouwen en fabrieken."

KONIJNEN Dat er nu minder konijnen zijn in het duin komt niet door de vossen, volgens Weeda, maar door een heersend virus en door de verruiging van de duinen. Konijnen houden niet van hoog gras, ze kunnen er niet van eten, en het belemmert het zicht op hun vijanden, en dan trekken ze weg. Weeda is niet tegen jagen, maar op vossen jagen is niet nodig volgens hem. "Vossen zijn er niet gauw teveel. Die reguleren zichzelf. Het zijn territorium dieren."

GELIJK Dat staat ook in het faunabeheerplan. Het aantal vossen is in deze omgeving de afgelopen tien jaar nagenoeg gelijk gebleven. Voor de een is dat een reden om er niet op te jagen, voor de ander een bewijs dat het niet uitmaakt dat je erop jaagt. Of de jacht er daadwerkelijk voor zorgt dat er meer weidevogels komen, dient nader te worden onderzocht volgens het beheerplan.