• Ouders brengen hun kinderen naar Teun de Jagerschool.

    Gerard Smit

'Niet meer zwaaien' bij Teun de Jagerschool

SCHOORL "De school moet afspraken maken met de ouders van de jongste kinderen dat ze niet te lang moeten zwaaien", zegt wethouder Peter van Huissteden bij de behandeling van plan om nieuwe parkeerplaatsen aan te leggen aan de noordkant van het Groene Hart van Schoorl.

Door Gerard Smit

Onderdeel van het plan is dat er een kiss and ride-strook komt bij de school. Auto's mogen daar niet te lang stil staan. Voor de ouders van kinderen uit de hogere klassen is dat geen probleem, die kinderen stappen uit en lopen naar hun klas. Maar ouders van de jongste kinderen willen nog wel eens meelopen naar de klas. "Dat wordt dus niet meer zwaaien", zegt de wethouder. De raadsleden moeten wel lachen om deze knipoog naar De Luizenmoeder. De net aangetreden directeur van de school, Eric de Jager, heeft nog wel bedenkingen. "Van de molenaar begrijp ik dat die strook tussen de molen en het kinderdagverblijf komt. Dat zou betekenen dat er een stuk afgaat van onze speelplaats en ons voetbalveld. Daar ben ik niet blij mee."

MOLEN Molenaar Fred Prins verbaast zich erover dat de kiss and ride-strook in de laatste tekeningen opeens is verplaatst. Lag het eerst op de groenstrook bij het evenemententerrein, nu ligt het opeens aan de andere kant van de weg. "Dat zal voor een hoop opstoppingen zorgen als de kinderen naar school worden gebracht." Verder is hij tevreden over het hele plan. Vooral omdat de hoge bomen rond het huidige terrein plaats gaan maken voor lage beplanting. Het verbetert het zicht op de molen en het zorgt voor meer wind, waardoor de molen beter kan draaien.

BUITENDUIN De aanleg van de kiss and ride-strook vormt een klein onderdeel van het plan Buitenduin waar de raad afgelopen week mee instemde. Het plan gaat over de aanleg van 75 betaald parkeerplaatsen aan de westkant van het evenemententerrein. Daar liggen nu nog de banen van de jeu de boulesvereniging. Die vereniging krijgt een ruimere plek aan de noordkant waar dan ook een nieuw clubhuis kan komen.

Het oorspronkelijke plan ging nog uit van 150 parkeerplaatsen. Dat is tot de helft teruggebracht met het argument dat het groene karakter van dit gebied gehandhaafd moet blijven. De nieuwe lage beplanting moet hier ook aan bijdragen. Verder komen er aan de noordkant van het terrein nog 32 (gratis) parkeerplaatsen. Hier mogen alleen ouders en het personeel van de school parkeren. Buiten de schooltijden kunnen de leden van de jeu de boulesvereniging en de ruiterverenigingen er gebruik van maken. Vooruitlopend op de uitvoering van het plan zal het per 1 april 2018 verboden zijn om op dit terrein nog vrij te parkeren zoals nu gebeurt. Door de parkeerbewegingen op deze manier te beperken wil de gemeente ervoor zorgen dat er minder auto's rijden door de smalle straten aan de noordkant van het Groene Hart. Dat maakt het veiliger voor de schoolkinderen en rustiger voor de bewoners.