Nieuw politieke partij: Behoorlijk Bestuur Bergen N.H.

BERGEN/SCHOORL Een aantal inwoners van de gemeente Bergen heeft een nieuwe lokale politieke partij: Behoorlijk Bestuur Bergen N.H.. De partij gaat meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.

Lijsttrekker is Koos Bruin (69), woonachtig in Schoorl. Hij is een groot aantal jaren beleidsadviseur van het college van burgemeester en wethouders in de gemeente Den Helder geweest en secretaris van de gezamenlijke verzorgingstehuizen en verpleeghuizen in Den Helder.

Tweede op de kandidatenlijst is Onno van Ulzen (62) uit Egmond aan den Hoef. Hij heeft in het verleden politieke ervaring opgedaan als raadslid in Bergen en provinciaal statenlid; heeft diverse managementfuncties binnen het onderwijs bekleed en is oprichter van Onderwijs Management. Derde op de lijst is Michelle Lansu (22), woonachtig in Schoorl (Aagtdorp). Zij is bij Behoorlijk Bestuur Bergen N.H. de financieel deskundige en studeert Accountancy & Control aan de Universiteit Amsterdam. De overige kandidaten worden eind januari bekend gemaakt, gelijktijdig met het uitkomen van het verkiezingsprogramma. Eén van de verkiezingsspeerpunten is om inwoners meer te betrekken bij het maken en uitvoeren van plannen. Koos Bruin: ,,Wij zijn van mening dat het nu zittende college en een meerderheid van de gemeenteraad de afgelopen vier jaren te veel een eigen koers zijn gaan varen ten opzichte van wat de inwoners willen." Bruin noemt daarbij de besluitvorming rond de Harmonielocatie in Bergen. De partij meent dat inwoners in de directe woonomgeving 'volledig zijn genegeerd' en zijn 'weggezet' omdat er 'feitelijk geen sprake was van transparantie, inspraak en mediation'.

Een ander speerpunt is om tot een slankere lokale overheid te komen. Daarbij moet de ambtelijke uitvoerende samenwerkingsverband Buch (Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo) politiek veel beter worden aangestuurd, aldus Bruin. ,,Er wordt matige tot slechte kwalitatieve- en niet-tijdige dienstverlening aangeboden met name wat betreft ruimtelijke ordeningszaken. Het college van b en w van de gemeente Bergen is daar mede verantwoordelijk voor, maar kijkt daar liever van weg. Behoorlijk Bestuur Bergen N.H. wil na de gemeenteraadsverkiezingen dat er bij de Buch een ambtelijke cultuuromslag komt steeds met de gedachte 'wie is er ook al weer voor wie' waarbij de inwoners weer centraal komen te staan. Dat zal ook nog eens moeten worden bereikt met een kleiner maar veel beter geschoold ambtenarenbestand. In ons verkiezingsprogramma komen wij daar uitgebreid op terug."

De overige verkiezingsspeerpunten worden eind januari kenbaar gemaakt. Behoorlijk Bestuur Bergen N.H. zoekt nog kandidaatsraadsleden. Meer informatie via bruinjg@ziggo.nl.