• De leidingen zijn al aangekomen bij Hargen aan Zee.

    Rijkswaterstaat
  • In maart wordt begonnen met de werkzaamheden op het strand.

    Rijkswaterstaat

Nieuw zand voor strand Camperduin

CAMPERDUIN De aannemerscombinatie Van Oord - Boskalis start in maart met het onderhouden van de kust bij Camperduin.

Tussen de strandopgang ter hoogte van de Camperweg (strandpaal 25) en de getijdengeul van de lagune (strandpaal 27) ten zuiden van strandopgang Heereweg brengen baggerschepen 850.000 kubieke meter zand aan op het strand. Begin vorige week is gestart met de aanvoer van pijpleidingen naar het strand bij Hargen aan Zee. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot in de tweede helft van april.

Tijdens de werkzaamheden blijven het strand en de zee toegankelijk. Het deel van het strand waar wordt gewerkt is echter verboden gebied, vanwege het gevaar van drijfzand en rondrijdende bulldozers. Strandbezoekers worden gewaarschuwd met informatieborden en kunnen het werkterrein aan de kant van de duinen passeren. Hondenbezitters moeten hun hond aangelijnd houden. Watersporters dienen een afstand van minimaal driehonderd meter tot het baggerschip te houden. De werkzaamheden gaan dag en nacht, zeven dagen per week door.

NIEUWE DUINEN In 2014 heeft Van Oord - Boskalis in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Rijkswaterstaat de kust versterkt tussen Petten en Camperduin. Voor de Hondsbossche en Pettemer Zeewering zijn duinen aangelegd en is het strand sterk verbreed. De combinatie Van Oord - Boskalis is in de komende jaren ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de Hondsbossche Duinen. Door wind, getij en stroming komt zand vanaf het strand in de duinen en vlak voor de kust onder water terecht. Daarom was op termijn een nieuwe strandsuppletie voorzien. De zeestroming blijkt het zand aan de zuidkant van de Hondsbossche Duinen echter sneller weg te slijpen dan verwacht. Daarom wordt nu eerder dan gepland nieuw zand op het strand aangebracht.

Meer informatie www.rijkswaterstaat.nl/kustonderhoud of 0800-8002.