• In de O.L.V. Onbevlekt Ontvangen aan de Wilhelminastraat te Egmond aan Zee zal op 25 augustus de laatste dienst plaatsvinden.

    Martijn Mulder

Afscheid en een nieuw begin, binnenkort nog één RK Kerk in Egmond

EGMOND AAN ZEE Nog maar een maand kunnen kerkgangers gebruikmaken van de kerkgebouwen aan de Wilhelminastraat in Egmond aan Zee en het Kerkplein in Egmond-Binnen. Vanaf 8 september wordt er een nieuwe start gemaakt vanuit de H.M.M. Alacoque-kerk in Egmond aan den Hoef. Het pastoraal team ziet het dan ook als de start van een nieuwe geloofsgemeenschap in de Egmonden.

Door Martijn Mulder

LAATSTE DIENST Het was al enige tijd bekend: Drie rooms-katholieke kerkgebouwen is in de huidige tijd te veel voor de Egmonden. Teruglopend kerkbezoek, minder vrijwilligers, het zorgt allemaal voor teruglopende inkomsten. Daarom worden de kerkgebouwen in Egmond aan Zee (uit 1905) en Egmond-Binnen (uit 1964) gesloten. En dat moment komt er nu wel heel snel aan. Op zondag 25 augustus is de laatste dienst in Egmond-Binnen. Een week later, op zondag 1 september, is de laatste dienst in Egmond aan Zee. Daarna kunnen kerkgangers alleen nog terecht in het kerkgebouw aan de Herenweg in Egmond aan den Hoef.

NIEUW BEGIN Tijdens een speciale dienst op 8 september in Egmond aan den Hoef, aanvang 10 uur, gaan alle pastores van de regio voor en zal pastor Helsloot de preek verzorgen. Het koor Soli Deo Gloria zal deze viering muzikaal opluisteren. De rooms-katholieke parochie, die al sinds het jaar 2000 samenwerkt, hoopt dan ook niet dat er lang getreurd wordt om de sluitingen. Het markeert een nieuw begin, zo stellen de pastores.

KLUFTLOPERS Toch was het ooit niet anders. Al vanaf het einde van de 18e eeuw was er slechts één rooms-katholieke kerk. Deze was centraal gelegen in Rinnegom en trok kerkgangers uit alle drie de Egmonden. Zelfs vanuit Egmond aan Zee kwamen 'kluftlopers' over de hoge duinen gewandeld, om de dienst in Rinnegom bij te wonen.

Begin vorige eeuw veranderde deze situatie pas, toen parochianen in Egmond aan Zee een eigen kerk bouwden. De Hoevers volgden in 1923. Toen uiteindelijk ook Egmond-Binnen een eigen gebouw kreeg, werd de imposante kerk te Rinnegom overbodig en afgebroken.

Over de herbestemming van de gebouwen is het parochiebestuur met de gemeente in overleg en hierover is nog geen besluit genomen. Het blijft dus nog even afwachten, hoewel in Egmond-Binnen al gesproken is over eventuele woningbouw. In Egmond aan Zee heeft het kerkgebouw de status van gemeentelijk monument, waardoor de mogelijkheden beperkt zijn.