• Sporthal de Watertoren is verouderd.

    Alkmaar Sport

Nog geen uitspraak Raad van State, meer vertraging voor Egmondse projecten

EGMOND AAN ZEE De projecten voor een nieuwe sporthal met woningen en een parkeergarage in Egmond aan Zee en de komst van een voetbalcomplex in Egmond aan den Hoef lopen nog meer vertraging op. De Raad van State buigt zich momenteel over deze twee zaken, maar hebben nog geen datum van uitspraak bekendgemaakt.

De Watertoren in Egmond aan Zee is verouderd en wordt gesloopt. De gemeente wil in het gebied een nieuwe sporthal met daaronder een parkeergarage realiseren. Eromheen zouden negentien woningen en vijftien CPO-woningen moeten komen. Bij Collectief Particulier Opdrachtgeverschap bepaal je zelf, samen met je toekomstige buren, hoe je huis eruit komt te zien binnen afgesproken kaders.

En dan speelt nog de fusie van de drie voetbalverenigingen in Egmond. Door samen te gaan, moet één sterke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub ontstaan. De gemeente wil de nieuwe club op een nieuw voetbalcomplex ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef hebben.

Voor beide plannen geldt dat ze op 24 mei behandeld zijn op een zitting van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De termijn voor het doen van een uitspraak bedraagt zes weken. Op 2 juli ontving de gemeente het bericht dat deze termijn niet wordt gehaald en wordt verlengd met zes weken. Indien de Raad van State na deze zes weken nog meer tijd nodig heeft wordt hierover in het algemeen geen bericht meer gestuurd. Hiermee is het precieze moment van de uitspraak onbekend.
In grote lijnen zijn er drie uitspraken denkbaar: de RvS vernietigt (gedeeltelijk) het bestemmingsplan, dit kan zijn vanwege de inhoud of
door gebreken in de gevolgde procedure. Er zal een heroverweging plaatsvinden in een mogelijk nieuw te maken bestemmingsplan. De raad moet dit bestemmingsplan vaststellen.
De Raad zou de gemeente ook binnen deze procedure de gelegenheid kunnen geven tot repareren (bestuurlijke lus). Of de Raad van State verwerpt de beroepen.

Tot die tijd geldt dat de huidige sporthal in Egmond aan Zee in gebruik blijft. Alleen het hoognodige onderhoud wordt gedaan. De huidige voetbalcomplexen blijven in gebruik tot het nieuwe wordt geopend. Tijdens deze periode wordt alleen het hoognodige onderhoud aan de velden en accommodaties gedaan.