• De dorpsraad zoekt enthousiaste inwoners, die zich samen willen inzetten voor de toekomst van Egmond aan den Hoef.

    Martijn Mulder

Noodklok voor Dorpsraad Egmond aan den Hoef

EGMOND AAN DEN HOEF De Dorpsraad van Egmond aan den Hoef is dringend op zoek naar inwoners, die ideeën hebben over het dorp en hier iets mee willen doen. Het is een unieke kans, om gezamenlijk de koers van de Dorpsraad uit te zetten, met als doel de leefbaarheid van het dorp te vergroten. Op woensdag 28 november wordt gekeken of de Dorpsraad nog bestaansrecht heeft of dat definitief het doek valt.

Door Martijn Mulder

Toen de lokale overheid het wijkgericht werken ging stimuleren, schoten wijkverenigingen als paddenstoelen uit de grond. In juni 2006 werd daarom ook de 'Wijkvereniging Egmond aan den Hoef' opgericht en ingeschreven in het handelsregister. Het eerste bestuur bestond uit Tim Walta, Ron Plat, Natasja Karpow en voorzitter Chris de Bruin. Ze gingen direct voortvarend aan de slag en werden door de gemeente bij allerlei projecten betrokken. Zo realiseerden zij in korte tijd de jeu de boulesbaan op het Hanswijk en een veilige fietsoversteekplaats ter hoogte van de Karmel. Ook waren ze nauw betrokken bij de realisatie en inrichting van kinderspeelplaatsen, zoals in de Anna van Burenlaan.

REPRESENTATIEF Aparte commissies binnen de wijkvereniging hielden zich bezig met speciale projecten. Zo ontstond er al snel een verkeerscommissie, die zich samen met de gemeente boog over het verkeerscirculatieplan. Deze en andere projecten zijn nog steeds actueel en verdienen een frisse blik vanuit de bevolking. "Het huidige bestuur is al op leeftijd en is niet meer representatief voor de inwoners van Egmond aan den Hoef", zo legt secretaris Frans Peeters uit. Ook voorzitter Bert de Leeuw ziet graag een verjonging van de drijvende krachten achter de, inmiddels tot Dorpsraad omgedoopte, vereniging. "De Dorpsraad is er vooral om ideeën een kans te geven. Je kunt hier zo veel bereiken!" Waarnemend gebiedsregisseur Han Eshuijs ziet de Dorpsraad ook als een prima instrument om initiatieven vanuit de bevolking vorm te geven. "Een wijkvereniging of dorpsraad is erg belangrijk voor de sociale cohesie onder inwoners en de leefbaarheid van een dorp", zo geeft hij aan. "Zolang je denkt in oplossingen, kun je veel voor elkaar krijgen." Goede voorbeelden hiervan zijn te vinden in Egmond aan Zee en Egmond-Binnen, waar de dorpsverenigingen op volle toeren draaien.

STOPPEN Het is voor het huidige bestuur echter vijf voor twaalf. "Als zich geen nieuwe vrijwilligers melden, dan zijn wij genoodzaakt te stoppen", aldus De Leeuw. "Eén persoon heeft inmiddels interesse getoond, maar we zoeken er meer. Het kan toch niet zo zijn dat niemand zich wil inzetten voor dit prachtige dorp?" Op woensdag 28 november houdt de Dorpsraad haar jaarlijkse bijeenkomst in Dorpshuis Hanswijk. "Wij hopen vóór die tijd genoeg nieuwe mensen te hebben om de toekomst van de Dorpsraad veilig te stellen."

Geïnteresseerden kunnen zich telefonisch melden bij Frans Peeters op telefoonnummer 072 506 9844.