• Is woningbouw één van de mogelijkheden om de leefbaarheid te verbeteren?

    Fred Valkering

Onderzoek naar leefbaarheid en woningbouw in Egmond-Binnen

EGMOND-BINNEN Inwoners van Egmond-Binnen maken zich zorgen over de leefbaarheid van hun dorp. Het gevoel heerst dat voorzieningen onder druk staan, de bevolking vergrijst en dat jongeren wegtrekken. Binnenkort start een onderzoek naar de leefbaarheid van Egmond-Binnen om zo een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de problematiek.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Atrivé in opdracht van het comité Nieuwbouw Egmond-Binnen 300, vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen, de stichting Huurdersoverleg De Egmonden, ondernemersvereniging Jong Egmond-Binnen en gemeente Bergen. 
Dit is bevestigd in een overleg op 24 januari met vertegenwoordigers van de groepen en de wethouders Peter van Huissteden (Volkshuisvesting) en Hugo Snabilie (wijkwethouder). De wethouders en de ambtenaar hebben uiteen gezet welke acties momenteel lopen om op enkele mogelijke locaties woningen te realiseren. De vertegenwoordigers van comité Nieuwbouw Egmond-Binnen 300 en de stichting Huurdersoverleg hebben nogmaals gepleit voor meer woningen, ook buiten het dorp.
In het onderzoek wordt gezamenlijk oplossingsrichtingen in kaart gebracht. Welke mogelijkheden zijn er om de leefbaarheid te verbeteren? Ook wordt bekeken of woningbouw één van de mogelijkheden is om de leefbaarheid te verbeteren en als dat zo is, hoeveel en wat voor woningen er dan toegevoegd zouden moeten worden.