• De smalle straten rond de Ruïnekerk slibben dicht tijdens de drukken zaterdagen.

    Martijn Mulder

Online petitie tegen afsluiten Kerkstraat in Bergen

BERGEN Een aantal ondernemers is een petitie gestart tegen het afsluiten van de Kerkstraat op zaterdagen tijdens de markt rond de Ruïnekerk. De online petitie is hier te vinden.

"De gemeente is van plan om de Kerkstraat voortaan iedere zaterdag af te sluiten. Het gevolg is dat de winkels aan de Ruïnelaan, Dorpsstraat, Karel de Grotelaan en de Kleine Dorpsstraat niet of slecht bereikbaar zijn die zaterdagen. Daarnaast zijn de parkeerplekken niet meer te gebruiken in die straten. Tijdens een bijeenkomst in de Ruïnekerk is het plan toegelicht en zijn er meerdere alternatieven plannen aangedragen om tot een situatie te komen waarbij de Kerkstraat open kan blijven, maar een paar kramen een andere opstelling krijgen. Een win-winsituatie. De gemeente wil daar niets van weten."

Met deze petitie willen de ondernemers de gemeente verplichten om de alternatieve plannen te besturen en laten beoordelen.

Opvallend detail: in juli vorig jaar stond op dezelfde petitiewebsite een petitie vóór het afsluiten van wegen tijdens de zaterdagmarkt. De initiatiefnemers vreesden voor ongevallen, zo viel destijds te lezen: "Doordat het is toegestaan om vanuit de Kleine Dorpstraat richting Ruïnekerk en Plein te rijden, ontstaan situaties waarbij auto's elkaar tegenkomen en door de smalle Karel de Grotelaan moeten laveren. Al het verkeer ondervindt hinder. Gemeente Bergen, sluit de wegen rond en naar de Ruïnekerk, ook op zaterdagen."