• Ontmoet grote grazers in het Bergense duingebied.

    Johan Eilering

Op zoek naar flessenpost tijdens wandeling IVN

BERGEN AAN ZEE IVN-gidsen wandelen zondag 21 januari naar mooie plekjes in de duinen van Bergen en gaan jutten op het strand.

De route gaat door de kalkrijke duinen ten zuiden van Bergen aan Zee waar ook in deze tijd van het jaar erg veel is te ontdekken. Op de terugweg over het strand wordt actief gejut: verzamelen van allerlei spullen die op het strand zijn te vinden: haaieneieren, veen, bijzondere schelpen, flessenpost, het is altijd een verrassing wat de zee aan land brengt. Alle bijzondere zaken worden meegenomen en bij terugkomst in het gebouw Parnassia wordt hierover uitleg gegeven.

Het is geen lange wandeling en daardoor ook geschikt voor kinderen. De totale lengte van de route is zo'n 4,5 kilometer en wordt in een rustig tempo, met veel stops onderweg, gewandeld. Het advies is wel om goede wandelschoenen aan te trekken en warm te kleden. De hele excursie inclusief uitleg duurt twee uur.

De start van de wandeling is op zondag 21 januari om 10.00 uur in het IVN Parnassiagebouw in Bergen aan Zee. Na de rotonde bij begin Bergen aan Zee rechtdoor en dan eerste weg links, Paulineweg. Dan bordjes 'IVN-Parnassia' volgen. Kosten zijn 2,50 euro voor volwassenen. Kinderen mogen gratis mee. Meer informatie via www.ivn.nl/nkl en op Facebook: ivnnoordkennemerland.

In het Parnassiapark in Bergen aan Zee is een zogenoemde heemtuin te vinden. Doordat ten noorden van Bergen de duinen kalkarm, en ten zuiden kalkrijk zijn, groeien er in die gebieden verschillende plantensoorten. Door het aanbrengen van deze grondsoorten in de heemtuin is daar ook een biotoop ontstaan met veel inheemse lokale flora. Er staan op dit moment meer dan 200 planten.