• Grootouders werden welkom geheten in de centrale hal.

    PCC Bergen

Opa's en oma's terug naar school

BERGEN De opa's en oma's van de eerste klassers van PCC Bergen, kwamen maandagmiddag 12 februari naar de Loudelsweg.

Zij waren door hun kleinkinderen uitgenodigd om te ervaren hoe het is om nu op school te zitten. De leerlingen hadden het bezoek goed voorbereid door hun grootouders te interviewen. Zo spraken zij over hun schooltijd lang geleden. Ook hadden ze tijdens de lessen Nederlands een gedicht geschreven. 
Leerlingen en hun grootouders namen plaats in de centrale ruimte van de school. Ze werden allen welkom geheten door Wilbert Jansen, de afdelingsleider van PCC Bergen. Daarna nam docent Nederlands Jose van de Berg, het woord en lichtte het programma toe. Iedereen volgde drie korte lessen. Alle vakdocenten hadden iets speciaals voorbereid. Zo leerden de grootouders bij Beeldende Vorming portrettekenen en natuurlijk was hun kleinkind het model. Bij Nederlands
speelden ze Kahoot op de computer, een moderne manier van overhoren en werd de kennis van het Nederlands getest.

De middag werd in de centrale ruimte afgesloten met een optreden van de schoolband 'Schools Out'. Tot slot droegen drie leerlingen hun gedichten voor.