• Hein Folgers hield in het verleden acties om de kofferbakmarkt te behouden.

    Jouke Minkema

Oud-organisator kofferbakmarkten Schoorl dreigt met schadeclaim

DEN HAAG Krijgt de gemeente Bergen ongelijk in een hoger beroep over kofferbakmarkten in Schoorl, dan kan de gemeente een schadeclaim verwachten. De advocaat van oud-organisator Hein Folgers maakte dit vrijdag bekend tijdens een zitting bij de Raad van State.

Door Adrie van der Wel

Folgers is zeer boos op het college van burgemeester en wethouders van Bergen, omdat ze hem onterecht buitenspel hebben gezet. Hij kreeg geen vergunning meer voor het organiseren van de markten aan de Sportlaan en het gemeentebestuur weigerde ook om mee te werken aan een nieuwe markt van Folgers aan de Rijksweg. De advocaat zegt dat het college puur op de man heeft gespeeld. Volgens Folgers zelf voert burgemeester Hafkamp een persoonlijke strijd tegen hem. Met als gevolg dat hij nu buitenspel staat en een ander de kofferbakmarkten aan de Sportlaan mag organiseren. 

De schadeclaim bestaat vooral uit de huurpenningen die Folgers betaalde voor een pand van waaruit hij een nieuwe markt aan de Rijksweg wilde organiseren. "Ik was daar anderhalf jaar mee bezig", zegt Folgers. De nieuwe locatie moest volgens hem een einde maken aan de overlast die de markt op de Sportlaan veroorzaakte. Maar het gemeentebestuur heeft hem niet een eerlijke kans gegeven om aan de Rijksweg een nieuwe start te maken, vindt hij. De redenen om voor die plek niet de vereiste vergunningen te verlenen, zijn volgens zijn advocaat erg mager. Zo schermde het gemeentebestuur op een erg laat moment met een advies van de wijkagent dat lang geheim werd gehouden. Dat advies was niet negatief. Het stelde alleen dat nadere informatie nodig was om te kunnen meewerken. Maar volgens een woordvoerder van de gemeente is het parkeren van veel auto's op de Rijksweg zeer ongewenst. Het is een belangrijke doorgaande weg die vrij moet blijven bij calamiteiten. 

Folgers stelt dat auto's niet op de Rijksweg hoeven te parkeren. Hij had de gemeente een plan met tekening getoond waarin een ruime parkeerplaats was aangegeven. Voor geparkeerde auto's op de Rijksweg hoeft dus niet te worden gevreesd. Ondanks een eerder besluit van de gemeenteraad om de kofferbakmarkten niet meer aan de Sportlaan te houden, besliste het college anders. De markten gaan daar nu gewoon door met een andere organisator. Volgens Folgers is die beslissing van het college nooit kenbaar gemaakt en officieel gepubliceerd. Ook de rechters van de Raad van State vinden dit zeer opmerkelijk.

De gemeente hield Folgers bij een nieuwe vergunningprocedure voor de Sportlaan buitenspel, omdat hij in het verleden meermaals de regels had overtreden met overlast voor de omgeving als gevolg. Het vertrouwen in hem was weg. De Raad van State oordeelt over zes weken.