'Overlast van jongeren? Bel dan de jongerenwerker'

BERGEN "Het mooie weer komt er weer aan, waardoor er meer jongeren op straat zullen zijn. Jongeren, vaak in de leeftijd van 14 tot 17 jaar, ontmoeten elkaar op afgesproken plekken of gewoon waar ze elkaar toevallig tegenkomen. Ze praten, hangen, vervelen zich en hebben lol met elkaar. Jongeren in die leeftijd horen elkaar op straat te kunnen ontmoeten." Aan het woord is Nico Mudde, coördinator van de jongerenwerkers van Stichting Welzijn Bergen.

Hierbij veroorzaken zij af en toe overlast voor de omwonenden. De jongerenwerkers op straat houden contact met deze jongeren en gaan met hen in gesprek. Nico Mudde de coördinator van de jongerenwerkers in onze gemeente vertelt. "Wij vormen met Maikel Groet, Hamid Babrakzai, Sylvia Groenewegen en mijzelf het team ambulante jongerenwerkers van Stichting Welzijn Bergen. De jongerenwerker bouwt een band op met de jongeren, kent de verschillende culturen en speelt daar op in. Voor overlastmeldingen door jeugd kunnen mensen bellen naar een van onze jongerenwerkers. Na een melding neemt de jongerenwerker binnen 48 uur contact op met de groep die de overlast veroorzaakt. De jongerenwerker legt de groep uit waar de klacht overgaat (zonder te vertellen waar de melding vandaan komt) en zoekt samen met hen naar een oplossing. Deze oplossing koppelt hij of zij terug aan de melder. Soms zijn er voor een oplossing meerdere gesprekken nodig, maar meestal wordt er toch snel een oplossing gevonden waarin iedereen zich kan vinden."

SAMENWERKING Het jongerenwerk werkt nauw samen met netwerkpartners zoals: gemeente, wijkagent, sociaal team en scholen. Wie overlast van jongeren ervaart, kan contact opnemen met één van de jongerenwerkers van Stichting Welzijn Bergen: Maikel Groet (Bergen) 06-12565009, Sylvia Groenewegen (Schoorl) 06-37170372, Hamid Babrakzai (Egmond) 06-57379497 of Nico Mudde (coördinator) 06-53532358. Meer informatie via www.welzijnbergen.nl.