• Zandverstuiving op fietspad naar Bergen aan Zee. Inzet: waarschuwingsbord

    Gerard Smit

Overleg verzandt in strijd om Schoorlse bos

SCHOORL Zowel de provincie Noord-Holland als de stichting Schoorlsebosmoetblijven hebben een brief gestuurd aan het college van de gemeente Bergen waarin ze duidelijk maken dat de communicatie is vastgelopen over de voorgenomen kap van een gedeelte van het Schoorlse bos. Kern van het conflict is de vraag of het kappen van bomen inderdaad tot meer biodiversiteit zal leiden.

Door Gerard Smit

Het beheerplan gaat ervan uit dat het kappen van bomen ervoor zorgt dat er een laag zand over de 'grijze duinen' komt, waardoor bepaalde begroeiing afsterft waar nieuwe begroeiing voor in de plaatst komt. Op die manier zou de biodiversiteit kunnen toenemen. Volgens de stichting is er weinig reden om aan te nemen dat het zo zal gaan. Volgens haar zal de zandverstuiving de biodiversiteit juist terugdringen. Bovendien kan er meer zand verstuiven dan je lief is.

OVERLEG In haar brief schrijft de stichting dat ze vanaf februari 2017 in goede harmonie met de gedeputeerde Adnan Tekin (PvdA) heeft overlegd over de voorgenomen plannen. "Tekin toonde belangstelling voor de voorstellen om het plan op te delen in kleinere stukken, die beter gemonitord kunnen worden." Maar op 9 december bleek van wederzijdse communicatie of inspraak ineens geen sprake meer volgens de stichting.

De stichting stelt dat het beheerplan niet in samenspraak met omwonenden en andere belanghebbenden is vastgesteld. "Als we op het door ons verzamelde aantal handtekeningen afgaan (15.000), is vrijwel iedere burger in onze gemeente tegen de grootschalige kap van de dennenbossen in onze duinen." Volgens de provincie is aan de wettelijke vereisten voldaan. Adnan Tekin: "Achteraf kunnen we zeggen dat we nog beter hadden kunnen communiceren. Dit zie ik als een les voor de toekomst en we zijn al bezig om dit anders en beter te doen. De informatie op de website is verbeterd en we werken aan publieksvriendelijke samenvattingen van de Natura2000 beheerplannen."

UITVOERING De provincie schrijft dat de doelstelling overeind blijft en dat de voorbereiding van de uitvoering van fase 1 (welke loopt tot halverwege 2021) van start gaat. Dat betekent dat 2% van het Schoorlse bos moet verdwijnen. De stichting vindt dat een misleidende voorstelling van zaken. "De indruk wordt gewekt dat alleen het Dr. Van Steijnbos en het Leeuwenkuilbos zullen worden gekapt. Wat er niet staat, is dat ook alle tussenliggende bomen zullen worden gekapt. Daardoor verdwijnen alle bomen aan de zeezijde van het fietspad, dat zal dus onderstuiven", zegt bestuurslid Jan Engelbregt. Het gaat niet om de kap van bomen, maar het effect dat dat heeft op de rest van het duingebied.

De Provincie stelt voor dat zij voortaan over het waarom van het beheerplan zullen communiceren en Staatsbosbeheer over de uitvoering. Een omgevingsmanager zal dan het overleg tussen de partijen begeleiden. De stichting Schoorlsebosmoetblijven vindt dat geen goed idee omdat dan vanuit verschillende invalshoeken over hetzelfde gebied wordt gecommuniceerd. Zij vraagt de gemeente ervoor te zorgen dat de burgers werkelijk hun stem kunnen laten horen.