• De deelnemers aan het platform.

    Staatsbosbeheer

Platform Schoorlse Duinen van start

SCHOORL Een groep van veertien personen gaat Staatsbosbeheer adviseren over thema's die spelen op het gebied van natuur, recreatie en beheer van de Schoorlse Duinen. Op deze manier wil Staatsbosbeheer de omgeving beter betrekken bij het beleid en de afwegingen die daarbij worden gemaakt.

Na een oproep in lokale en op sociale media in maart kreeg Staatsbosbeheer ruim veertig recreaties binnen van mensen die willen meedenken, meepraten en adviseren over vraagstukken in de Schoorlse Duinen. "Daaruit is een gevarieerde groep mensen samengesteld om zo de verschillende belangen en meningen te waarborgen. Na een eerste kennismakingsbijeenkomst in mei sprak het platform vorige week voor het eerst over inhoudelijke thema's", meldt Staatsbosbeheer.

In het platform zitten onder andere wandelaars, hondenbezitters, ruiters, ondernemers, mountainbikers en mensen met kennis op het gebied van ecologie en (natuur)beleid. Deelnemers nemen op eigen titel plaats, maar kunnen wel een bepaalde gebruikers- of belangengroep vertegenwoordigen. Het platform vergadert twee tot drie keer per jaar; aangevuld met themabijeenkomsten. Er is een onafhankelijk voorzitter aangesteld in de persoon van Karen Heerschop, die ervaring heeft opgedaan als bestuurder bij diverse gemeenten en het Goois Natuurreservaat.

GELUID Boswachter Maarten Duinker: "We zijn blij met dit nieuwe Platform en ik verwacht dat we hiermee het geluid van de omgeving een plek kunnen geven binnen ons beleid. De adviezen nemen we serieus. We kunnen nu beter inspelen op vragen die er leven en besluiten toelichten. Daar waar ruimte is voor inbreng, zijn we benieuwd naar nieuwe frisse inzichten."

Opmerkingen of suggesties zijn welkom via platformschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl. De ontwikkelingen volgen kan via schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl/platformschoorlseduinen. Daar staan ook de namen van de deelnemers vermeld.