• Het plan heeft volgens de Raad zware gebreken.

    Pixabay.com

Raad van State haalt plan De Zeven Dorpelingen onderuit

BERGEN De gemeente Bergen mag een nieuw bestemmingsplan gaan maken voor het centrumgebied. De Raad van State vernietigde vandaag het bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen.

Door Adrie van der Wel

Het plan heeft volgens de Raad zware gebreken. Daarom geeft de Raad de gemeente geen kans om die te herstellen. Er moet een nieuw plan worden vastgesteld. En daarbij is de vraag of er nog voldoende politieke steun voor is.

De gemeente pleitte bij de Raad om de belangrijkste bezwaarmakers, de Bewonersvereniging Bergen Centrum en de stichting Mooier Bergen, buitenspel te zetten. Volgens hun statuten komen ze op voor belangen die in de ogen van de gemeente hier niet spelen. Maar die vaker door gemeenten gehanteerde truc om bezwaarmakers aan de kant te laten zetten, is door de Raad opzij geveegd. Als de gemeente de statuten van de bewonersvereniging en de stichting beter had gelezen, dan was duidelijk geworden dat ze wel door het plan in hun belangen worden geraakt. En daarmee hebben ze volgens de Raad het recht om bezwaar te maken. De Bewonersvereniging komt namelijk op voor de belangen van de centrumbewoners en het plangebied ligt ook in het centrum.

HARMONIE Mooier Bergen maakt zich vooral druk om de nieuwe Harmonie. Dat project is ook onderdeel van het plangebied. Overigens heeft de Raad op zich geen probleem met de vestiging van een nieuwe supermarkt, winkels, woningen, een parkeergarage en het nieuwe Harmoniegebouw. De daartegen aangevoerde bezwaren zijn door de Raad verworpen. Maar er moet wel eerst aan belangrijke voorwaarden worden voldaan voordat er kan worden gebouwd.

NATUUR Zo zal de gemeente moeten aantonen dat de beschermde natuur in de omgeving niet wordt aangetast door dit grote bouwproject dat veel verkeer gaat aantrekken. Het Natura 2000-gebied Noordhollands Duinreservaat ligt op relatief korte afstand van het plangebied. De provincie heeft intussen wel een natuurvergunning verleend op grond van een zeer omstreden regeling. Die vergunning is ook onaantastbaar geworden voor bezwaren. Maar de Raad vindt dat los van die vergunning toch een uitgebreid onderzoek nodig is naar de gevolgen van het plan voor de beschermde natuur. De verleende natuurvergunning gaat namelijk uit van een ander aantal woningen dan het bestemmingsplan mogelijk maakt. En daarmee is die natuurvergunning in feite waardeloos geworden. Tenzij het bestemmingsplan wordt aangepast aan het aantal woningen waarvan is uitgegaan bij het verlenen van de natuurvergunning.

PARKEERBELEID MOET OPENBAAR En dan is de gemeente er nog niet, want de Raad houdt op dit moment alle vergunningen tegen het licht die volgens de omstreden regeling zijn verleend. De gemeente moet ook zijn parkeerbeleid openbaar maken. Volgens de Raad is dat parkeerbeleid onvindbaar. Daarin zouden de parkeernormen staan die de gemeente voor dit plan hanteert. De Raad denkt overigens wel dat er voldoende parkeerplaatsen zijn voorzien in het plangebied.