• Veel woningen in Bergen worden via Airbnb verhuurd.

    Pixabay

Recreatieve verhuur van woningen in Bergen aan banden

BERGEN De gemeente Bergen wil spelregels om de recreatieve verhuur van woningen 'in goede banen te leiden'.

Recreatieve verhuur van woningen, appartementen, kamers of zomerhuisjes met een woonbestemming is voor de één een bron van inkomsten, voor de ander een bron van overlast, zo meent het college van b en w.

"Recreatieve verhuur van woonhuizen heeft effect op de woningmarkt binnen de gemeente", zo staat te lezen in een persverklaring. "Woningen die langdurig aan recreanten worden verhuurd, zijn niet meer beschikbaar voor woningzoekenden. Dat is een reden dat starters maar moeilijk aan een woning kunnen komen. Daarnaast ervaren commerciële recreatieondernemers concurrentie door de recreatieve verhuur van woonhuizen van particulieren. Het college wil graag dat de woningen die nu onttrokken worden aan de woningmarkt, weer grotendeels beschikbaar komen."

REGULEREN De gemeente gaat beleid opstellen. In dit proces richt de gemeente zich op twee onderdelen: het tegengaan van 'structurele verhuur' (woningen die langdurig worden verhuurd en waar geen bewoner is ingeschreven) en het reguleren van 'vakantieverhuur' (tijdelijke verhuur van woonhuizen).
De gemeente beseft dat recreatieve verhuur veel voorkomt in de gemeente en dat bovenstaande dus veel vragen en onzekerheden kan oproepen. De komende tijd worden gesprekken gevoerd met recreatieondernemers en met inwoners (organisaties) om een duidelijk beeld te krijgen van de situatie en de knelpunten die worden ervaren.
"Het college vindt het belangrijk dat de betrokkenen zich kunnen vinden in het nieuwe beleid. Streven is te onderzoeken of er gemeenschappelijk draagvlak is voor
oplossingen. Vervolgens wordt het nieuwe beleid stap voor stap ingevoerd. Geheel verbieden is zeker niet de bedoeling."

ZOMER VAN 2019 Het nieuwe beleid en de vertaling daarvan in regels worden in een aantal stappen voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college gaat ervan uit dat de nieuwe spelregels (gefaseerd) ingaan rond het zomerseizoen van 2019.