• Voorzitter Ruud Smit poseert voor de Ruïnekerk in Bergen.

    Carina Gutker

Ruïnekerk Bergen in zwaar weer

BERGEN In maart luidt Stichting Ruïnekerk Bergen de noodklok: de reserves lopen hard terug en de inkomsten blijven achter. Nu, drie maanden later, doet voorzitter Ruud Smit nogmaals een dringend beroep op de inwoners en de politiek. "Iedereen moet ervan doordrongen worden dat het niet vanzelf gaat."

Door Carina Gutker

Als er niets gebeurt, is de kas over een paar jaar leeg. Jaarlijks komt de stichting voor het onderhoud van de kerk veertig- tot vijftigduizend euro tekort. Deze kosten worden voor de helft gedekt door giften van de Rotary, Stichting Vrienden van de Ruïnekerk en enkele particuliere donateurs. De rest moet de stichting zelf zien te bekostigen.

Sinds maart is er wel enige vooruitgang geboekt. Zo heeft het bestuur van de stichting twee weken geleden de problemen aan de gemeente Bergen uitgelegd. "We hebben ook afzonderlijk gesproken met de PvdA en de VVD", zegt Smit. De gedroomde uitkomst? "Ik hoop op structurele ondersteuning van de gemeente."

Om uit de financiële problemen te raken, zoekt Stichting Ruïnekerk Bergen ook meer particuliere donateurs. De kerk heeft nu zo'n driehonderd 'vrienden'. Voorzitter Ruud Smit: "Eigenlijk zou dit aantal moeten worden verdubbeld."

Dat zit er voorlopig nog niet in, maar er is wel een stijgende lijn. De afgelopen maanden zijn er namelijk dertig nieuwe vrienden bij gekomen. "Maar als je ons aantal vrienden vergelijkt met die van bijvoorbeeld de Historische Vereniging Bergen, die er 1800 heeft en eenzelfde doelgroep trekt, is er voor ons nog veel te winnen." Om daarnaast meer inkomsten te genereren, zal de kerk en het voorhuis volgens het bestuur flink moeten worden aangepast. "Vooral uitbreiding van de lounge en de keuken is noodzakelijk", zegt Smit, "maar ook de toiletruimte en garderobe moeten worden vergroot om meer bezoekers aan te kunnen. Het is nu al te klein." Dit alles moet leiden tot zelfredzaamheid, aldus Smit. "Maar dat kan alleen als de kerk vaker wordt verhuurd. En het kost inderdaad veel geld, maar dan is de exploitatie wel op orde." Aanmelden kan via www.ruinekerk.nl.