• Hennie Tibben
  • In Alkmaar staan vijf verschillende Tiny Houses bij elkaar. De bewoners zijn allemaal zelf opdrachtgever van hun huisje.

    Marjolein Jonker

Rubriek Tiny Houses: 'Vergeet de inwoners niet'

BERGEN De gemeenteraad heeft in juli de bestuursopdracht voor het college aangenomen. Daarin gaat het niet alleen over de grote projecten, maar ook over 'tiny' onderwerpen. Zo staat er in de bestuursopdracht: 'We geven ruimte aan nieuwe woonvormen zoals Tiny Houses'.

Monique van Orden is voorzitter van Tiny House Nederland én inwoner van de gemeente Bergen. In een maandelijkse column vertelt ze over deze woonvorm en de stappen die er op dit gebied in de gemeente Bergen worden gezet.

DIVERSITEIT Dat de woningnood enorm groot is weet inmiddels iedereen. Tiny Houses zijn de afgelopen drie jaar flink populair geworden en ook ontdekt door Bouwend Nederland. En zoals Bouwend Nederland gewoon is, maken ze een paar prefabmodelletjes en hopla; verspreiden maar over Nederland. Diversiteit is dan ver te zoeken. Bouwend Nederland weet immers precies hoe de bewoners willen wonen. De bewoners betalen dan flinke huren of lenen maximaal bij een bank.

VERVUILING Dat de woningbouw verantwoordelijk is voor veel milieuvervuiling wordt voor het gemak maar even vergeten. Ook in onze gemeente Bergen worden vanuit verschillende kanten deze prefab modelletjes geopperd.

Echter, de Tiny House-beweging draait ook om andere beweegredenen zoals bijvoorbeeld zorgen over klimaat- en milieuproblematiek. En de wens meer in verbinding met elkaar en de natuur te wonen en te leven.

Aankomende bewoners hebben de grote voorkeur minimaal eigen opdrachtgever te zijn voor hun eigen Tiny House en zijn regelmatig ook zelf de (mede)bouwer.

Klein wonen wordt vanuit het oogpunt van Bouwend Nederland ingezet om de woningnood op te lossen en dat vraagstuk moet zeker opgelost worden. Maar vergeet daarin de wensen en de mogelijkheden van de bewoners niet.

GEMEENTE De gemeenteraad van Bergen heeft onlangs het college de opdracht gegeven een Taksforce Wonen op te richten. Grond waar huizen op mogen staan is uiterst schaars. De vele inwoners van onze gemeente die graag in een Tiny House willen wonen, roepen het college op vooral de inwoners niet te vergeten.
Hoe willen zij wonen? Hoe kunnen zij participeren in het oplossen van de woningnood? Op welke plekken mogen zij hun Tiny House (tijdelijk of permanent) neerzetten? Zo kan de gemeente meerdere vliegen in een klap slaan: ze luisteren naar de wensen van de inwoners - die zelf een deel van de woningnood op kunnen lossen - en komen tegemoet aan flink wat onderwerpen van het Parijse klimaatakkoord.

ONDERZOEK In januari 2017 deed Tiny House Nederland samen met Kennemer Wonen en woningbouwvereniging Langedijk onderzoek of mensen in de gemeente Bergen interesse hebben in het wonen in een Tiny House. De enquête werd maar liefst 255 keer ingevuld. En nog wekelijks komen er aanmeldingen binnen van mensen die geïnteresseerd zijn om in een Tiny House te wonen.