• Gemeente Schoorl in 1867: '3333 bunders, 1200 inwoners'.

    Bibliotheek Kennemerwaard

Schoorl in (historische) kaart gebracht

SCHOORL In archieven en bibliotheken zijn vele oude kaarten te vinden, gedrukt of in manuscript. Ze geven historische geografische informatie maar zijn vaak ook fraai om naar te kijken. Op woensdag 24 april vertelt Harry de Raad, archivaris bij het Regionaal Archief, over het cartografische erfgoed van de omgeving Schoorl vanaf de zestiende eeuw.

Krijg zo een helder overzicht van wat er aan kaartmateriaal bewaard is gebleven en wat erop te zien is. Er is veel aandacht voor Schoorl en de omringende dorpen.

In de lezing wordt ook ingegaan op kadastrale kaarten en de mogelijkheid om zelf in de studiezaal van het Regionaal Archief onderzoek te doen in dit archiefmateriaal via de zogenaamde Kadaster Archiefviewer.

De lezing wordt gegeven op woensdag 24 april in de bibliotheek in Schoorl en start om 20.00 uur. Toegang bedraagt 5 euro. Leden van Scoronlo hebben gratis toegang. Reserveren via de activiteitenagenda op www.bibliotheekkennemerwaard.nl of bij de klantenservice in één van de vestigingen.