• Berger SG

Schrijf een vers over 'Dromen aan zee'

BERGEN AAN ZEE Dromen aan Zee is het thema van de zeventiende editie van Poëzie in de Branding. Liefhebbers en potentiële deelnemers kunnen tot uiterlijk vrijdag 29 maart een gedicht rond dit thema toezenden aan poezieindebranding@gmail.com. Het gedicht mag uit maximaal 7 versregels (van maximaal 28 posities, inclusief spaties) bestaan. Verder is een titel toegestaan, indien deze niet gelijk is aan het thema en binnen de 7 regels Elke deelnemer mag één gedicht inzenden. Karien Hilbers (Eerste Bergensche Boekhandel), Theo Olthuis (dichter), Julie Folkerts en Julia Braams (leerlingen 5-vwo BSG) en Netty Danenberg (docent Nederlands BSG) zitten dit jaar in de jury. De uitgekozen gedichten zullen van 28 mei tot en met 10 juni 2019 in de branding bij Bergen aan Zee te bewonderen zijn.