• De onlangs teruggeplaatste informatiepanelen sieren het park in het historische Slotkwartier.

    Martijn Mulder

Slotkwartier op de schop

EGMOND AAN DEN HOEF De gemeenteraad heeft op 1 februari ingestemd met kaders voor de toekomstige ontwikkeling van het Slotkwartier. Voor een deel van de oorspronkelijke plannen bleek geen draagvlak te zijn, waarna de gemeentelijke werkgroep de plannen bijstelde. In de komende jaren wordt het historische gebied in fases aangepakt, met als einddoel het Slotkwartier aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers.

Door Martijn Mulder

Sinds de gemeente Egmond-Binnen (waar Egmond aan den Hoef onder viel) in de jaren '70 het merendeel van de panden tegenover de slotfundamenten verwierf, is er nagedacht over een invulling hiervan. Tientallen ontwikkelaars en architecten hebben zich over de monumentale panden gebogen en evenzovele plannen zijn in de afgelopen jaren de revue gepasseerd. Het ambitieniveau lag altijd zeer hoog, waardoor plannen als (gedeeltelijke) herbouw van het kasteel en de toevoeging van Michelinster-houdende restaurants immer op onbegrip en weerstand bij de bevolking stuitten. Keer op keer sneuvelden de plannen dan ook uiteindelijk.

AMBITIENIVEAU Hier lijkt nu echter verandering in te komen, nu de gemeenteraad de kaders voor toekomstige ontwikkeling van het Slotkwartier heeft vastgesteld. Deze kaders zijn voortgekomen uit onderzoek van de commissie Slotkwartier, die bestond uit raadsleden van alle lokale politieke partijen. De commissie heeft in de afgelopen anderhalf jaar diverse gesprekken gevoerd met belanghebbenden, waaronder de huidige gebruikers van de panden, inwoners en ondernemers. Hieruit werd een eerste ambitieus plan samengesteld, waarbij horeca-toevoegingen en een 28 meter hoge kasteeltoren de aandacht trokken. Nadat er 119 zienswijzen werden ingediend, is het ambitieniveau naar beneden bijgesteld en werd bijvoorbeeld de toren uit de plannen geschrapt.

BOVENVERDIEPING Wat overblijft moet gezien worden als kaders, waarbinnen ontwikkeling mogelijk is. Zo stelt de commissie voor om Museumhoeve Overslot om te bouwen tot authentiek themarestaurant. Het voormalig raadhuis van Egmond-Binnen en het schooltje (nu gezamenlijk Huys Egmont) kunnen weer van elkaar worden gescheiden, waarna ook het raadhuis een horecabestemming kan krijgen. De school zal dan worden verbouwd, zodat een hoogwaardige expositieruimte kan worden ingericht op een nieuw te realiseren bovenverdieping.

BUDGET Op de fractie Zeiler na, stemden alle partijen in met deze kaders. Hierbij werd wel benadrukt dat de panden allen gemeentelijk eigendom blijven en dat de huidige gebruikers van de panden (Stichting Hafre en Stichting Historisch Egmond) bij de verdere ontwikkelingen dienen te worden betrokken. Ook is er budget voor de ontwikkelingen gereserveerd, waardoor er de komende jaren ruim 750.000 euro beschikbaar is voor de verbouwing van school en raadhuis en ruim 800.000 euro voor renovatie en verbouwing van de 16e eeuwse hoeve Overslot.

De verdere uitwerking van de plannen wordt in fases aangepakt. Zo stelt de commissie voor om binnen nu en twee jaar de school te verbouwen en vanaf 2020 te beginnen met de verbouwing van de hoeve. De bewegwijzering naar het Slotkwartier wordt echter meteen verbeterd, alsmede de verfraaiing van het Slotpark.

Onlangs zijn hier de met Oud en Nieuw vernielde informatiepanelen alweer teruggeplaatst, waardoor er ook in de stille wintermaanden iets te beleven valt.