• Terug in de tijd: De bouw van de Adelbertuskerk in het centrum van Egmond-Binnen, in 1964.

    Stichting Historisch Egmond

Sluiting kerken Egmond biedt kans op herbestemming

EGMOND-BINNEN Vele Egmond-Binners hebben in de jaren 60 meegeholpen bij de realisatie van een nieuwe kerk in het centrum van hun dorp. Inmiddels heeft het Bisdom aangegeven, dat het kerkgebouw zal worden gesloten. De inwoners vragen zich nu af, of het gebouw kan worden gebruikt voor de realisatie van appartementen. Vanuit de politiek wordt deze wens door KIES Lokaal en D66 ondersteund.

Door Martijn Mulder

In 1784 stichtte de Amsterdamse kapelaan Joannes Lesscher een rooms-katholieke parochie in de Egmonden. Hij koos Rinnegom als centraal punt en vond 78 welgestelde parochianen bereid om de bouw van een kerk te financieren. In 1859 werd het gebouw vervangen door een imposante kerk, wederom grotendeels betaald door de parochianen. Begin vorige eeuw splitste Egmond aan Zee zich als zelfstandige parochie af en namen hun eigen kerk in gebruik. In 1923 volgden de Hoevers, die een eigen kerk kregen gewijd aan Margaretha Maria Alacoque. Veel Egmond-Binners gingen later naar de abdijkerk, behaaglijker maar ook dichterbij. Er was duidelijk behoefte aan een kerk midden in het dorp.

KEUZE In 1963 werd een nieuwe kerk gebouwd, naar modern ontwerp van architect Van der Lubbe uit Den Haag. De bouw werd gerealiseerd door plaatselijk bouwbedrijf Tervoort, het werd opnieuw grotendeels mogelijk gemaakt door steun vanuit de bevolking. Op zaterdag 12 december 1964 werd het kerkgebouw in gebruik genomen. Vier jaar later werd de oude kerk te Rinnegom gesloopt. Inmiddels is bekend geworden dat de rk-kerken in Egmond aan Zee en Egmond-Binnen over een jaar worden gesloten en de panden zullen worden verkocht. Teruglopende aantallen kerkgangers en de hoge onderhoudskosten maken dit een voor de hand liggende keuze. De rk-kerk in Egmond aan den Hoef blijft wel en zal nu moeten worden gebruikt door alle parochianen.

BISDOM In Egmond-Binnen hebben bewoners inmiddels de handen ineengeslagen om het casco van hun kerk te behouden en binnen appartementen te realiseren. Op 25 september is hierover een speciale bijeenkomst in de kerk belegd. Die avond kwam de nadrukkelijke wens van de inwoners naar voren om op deze plek woningen en appartementen te bouwen voor inwoners van Egmond-Binnen. De bedoeling is dat ouderen en jongeren een woning kunnen krijgen in het eigen dorp, zodat doorstroming wordt bevorderd. Om het plan snel op te starten, hebben KIES Lokaal en D66 hier afgelopen donderdag een motie over ingediend. Wethouder Frits Westerkamp gaf in een reactie aan, dat het college geen moeite heeft met deze opdracht, omdat zij hier al mee bezig is. Wijkwethouder voor de Egmonden Jan Houtenbos is over de eventuele herbestemming van de kerk reeds met het kerkbestuur in overleg. Eerst is echter het bisdom aan zet, aangezien zij eigenaar is van het gebouw.