• Het sportbeleid wordt dit jaar herijkt.

    VV Bergen

Sportdebat in Bergen: spannend jaar voor sportsector

BERGEN De sportraad van Bergen, Egmond en Schoorl houdt op vrijdag 9 maart om 20.00 uur een sportdebat in de kantine van VV Bergen.

Alle politieke partijen zijn uitgenodigd. Zij gaan in debat met vertegenwoordigers van lokale sportverenigingen en –organisaties om tot een eerste aanzet te komen voor het nieuw te ontwikkelen sportbeleid in 2018. Wie bij het sportdebat aanwezig wil zijn, kan zich aanmelden via sportdebat@sportraadbergen.nl.

Interim-voorzitter van de Sportraad, Marten Nijdam: "Voor de sportsector wordt 2018 een heel spannend en belangrijk jaar, omdat het gemeentebestuur in haar begroting heeft aangegeven dat het sportbeleid voor onze gemeente, zoals dat is vastgelegd in de Sportnota 2008, herijkt zal worden. Ter voorbereiding op het sportdebat hebben wij de verenigingen gevraagd een korte enquête in te vullen. Uit de antwoorden gaan we een aantal stellingen formuleren waarover we tijdens dit sportdebat graag met alle aanwezigen willen discussiëren."