• De wind krijgt meer vrijheid in de Schoorlse Duinen.

    Staatsbosbeheer

Staatsbosbeheer houdt duindialogen over werkzaamheden Schoorlse Duinen

SCHOORL Staatsbosbeheer houdt, samen met de provincie Noord-Holland, drie duindialogen over de werkzaamheden die deze winter in de Schoorlse Duinen plaatsvinden. Doel van het werk is volgens de organisatie het herstel van de natuur in het duingebied.

De duindialogen vinden plaats op vrijdag 5 en zaterdag 6 oktober bij uitzichtpunt de Blink aan de Schoorlse Zeeweg.

De projectleider van de provincie Noord-Holland en boswachter en ecoloog vertellen tijdens de duindialogen meer over de achtergrond en doelen van het Natura 2000-beheerplan Schoorlse Duinen.

KAPPEN Er is vooral aandacht voor de geplande werkzaamheden van komende winter. Deze bestaan uit het verwijderen van bomen zodat er meer open duinen ontstaan en het op plekken weghalen van de bovenste bodemlaag zodat de heide zich kan 'verjongen'. Deze maatregelen moeten ervoor zorgen dat de voor de duinen kenmerkende plant- en diersoorten behouden blijven of terugkeren.

DATA EN TIJDEN De duindialogen duren zo'n twee uur zodat er volop de ruimte is om met elkaar in gesprek te gaan en vragen te stellen.
Op vrijdag 5 oktober starten de dialogen om 13.00 en 17.00 uur. Op zaterdag 6 oktober om 13.00 uur. De locatie is uitzichtpunt De Zwarte Blink, gelegen aan de Schoorlse Zeeweg. Deze locatie is alleen per fiets bereikbaar. Aanmelden via natuurherstelschoorlseduinen@staatsbosbeheer.nl. Per duindialoog kunnen maximaal twintig deelnemers mee.

Achtergrondinformatie, veel gestelde vragen en nieuws over de herstelwerkzaamheden in de Schoorlse Duinen zijn te vinden op schoorlseduinen.staatsbosbeheer.nl.

PLANNEN De Schoorlse Duinen zijn de hoogste en (bijna) breedste duinen van Nederland. Het is ook een van de weinige plekken waar de oorspronkelijke dynamische duinnatuur nog hersteld kan worden. Dit komt door de unieke omstandigheden: een groot aaneengesloten gebied van ruim 1800 hectare op de overgang tussen kalkrijke duinen en kalkarme duinen. Daarbij hoort een grote variatie aan bijzondere planten en dieren.

VEERKRACHTIG Staatsbosbeheer voert de komende jaren herstelmaatregelen uit in de Schoorlse Duinen. Herstel van het duinsysteem is volgens de organisatie hard nodig om de voor de duinen kenmerkende soorten te behouden en terug te laten keren. Daarvoor is het nodig om de natuurlijke invloed van wind te laten terugkeren en weerstand te bieden aan verdroging. Met als uiteindelijk resultaat: een gezond en veerkrachtig duinsysteem.

De werkzaamheden in het veld starten op z'n vroegst eind 2018. Tot die tijd gaat alle aandacht naar een zorgvuldige voorbereiding van de werkzaamheden.