• Volgens het ministerie is het bos inmiddels waardevolle natuur geworden vanwege de aanwezigheid van vleermuizen.

    www.pixabay.com

Stichting vecht tegen illegaal aangelegd bos in Wimmenummer Polder

WIMMENUM De stichting Frits Zeiler is naar de Raad van State gestapt om een einde te laten maken aan een bosgebied van ongeveer vier hectare in de Wimmenummer Polder. Het bos is eind jaren negentig aangelegd in strijd met de geldende bestemming van weidevogelgebied.

Door Adrie van der Wel

Deze 'illegale' natuur keert zich nu tegen de natuur in de omliggende polder. Het bos trekt roofvogels aan die er huizen en foerageren. Ze vormen een gevaar voor de weidevogels in de polder. Het inmiddels vervangen gemeentebestuur van Bergen kwam in actie na bezwaren van de stichting. De eigenaar van het gebied kreeg een dwangsom van 10.000 euro met de opdracht om het bos te verwijderen. Die stapte vervolgens naar het ministerie van Economische Zaken om een ontheffing te krijgen voor het kappen van het bos. Maar die ontheffing werd geweigerd.

Volgens het ministerie is het bos inmiddels waardevolle natuur geworden vanwege de aanwezigheid van vleermuizen. Daarmee stond het gemeentebestuur met lege handen. De dwangsom werd weer ingetrokken. Een woordvoerder van de gemeente stelde bij de Raad dat het bos in een komend nieuw bestemmingsplan gelegaliseerd zal worden.

De stichting vindt dat de dwangsom niet van tafel mag en vroeg de Raad van State om daarvoor te zorgen. Of de Raad dat kan, is nog maar de vraag. De gemeente dwingen om alsnog het bos te laten kappen, lijkt zinloos zolang er een kapverbod van het ministerie ligt. Regels van het rijk gaan vóór regels van lagere overheden. De voorzitter
van de Raad had er in elk geval een hard hoofd in. De stichting overweegt overigens om desnoods zelf een ontheffing aan te vragen om het bos te laten kappen. Volgens een woordvoerder van de stichting schijnt dat juridisch mogelijk te zijn.

De Raad van State doet binnen zes weken uitspraak.