• De vier stichtingen in Egmond aan den Hoef gaan op 19 december met de politieke partijen om tafel.

    Aangeleverd

Stichtingen Slotkwartier in gesprek met Bergense politiek

EGMOND AAN DEN HOEF De stichting Kunst en Cultuur Egmond heeft, op verzoek van de voorzitters van Historisch Egmond, kunstgalerie De Kapberg, de Slotkapel en museumhoeve Overslot, de fractievoorzitters van alle politieke partijen van de gemeenteraad van Bergen uitgenodigd. Kunst en Cultuur Egmond wil in gesprek gaan over de door de initiatiefgroep van de gemeenteraad ingediende plannen voor het Slotkwartier. De vier stichtingen, die samen goed zijn voor meer dan twintigduizend bezoekers per jaar, willen van de politieke partijen vernemen wat hun standpunt over deze plannen is, en welke visie hier achter ligt.

De bijeenkomst vindt dinsdag 19 december plaats in het Huys Egmont onder voorzitterschap van dr. Peter van den Berg, de voorzitter van het Culturele Platform Bergen.