• Het strandpaviljoen wordt omringd door een houten onderstel, de eindbestemming van de verplaatsing.

    Martijn Mulder

Strandpaviljoen in Egmond aan Zee rolt langzaam naar zijn plek

EGMOND AAN ZEE Bewoners en ondernemers in Egmond aan Zee maken zich op voor het nieuwe zomerseizoen. Ook op het strand wordt alles in gereedheid gebracht. Ondanks de harde westenwind van de afgelopen dagen, moet hier namelijk nog wel een klusje worden geklaard. Deze week gaat de verhuizing van strandpaviljoen De Uitkijk van start, zodat de duinen erachter de ruimte krijgen om aan te sterken. Het belooft een spectaculaire verhuizing te worden, waarbij het gehele gebouw zal worden gerold.

Door Martijn Mulder

Het klimaat verandert in snel tempo. Door opwarming van de aarde stijgt de zeespiegel en krijgen we vaker te maken met hoog water. Daarom doet het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier er alles aan om de duinen goed te onderhouden, beheren en – indien nodig – te verbeteren. Enkele jaren geleden werd al geconstateerd, dat de Noord-Hollandse duinen hier en daar wel wat breder en hoger zouden mogen. Om dit te bewerkstelligen, kregen alle strandpaviljoenhouders de opdracht hun paviljoen tien meter richting de zee te verplaatsen. Hierdoor ontstaat achter de gebouwen een ruimte waar middels helmaanplanting de duinen kunnen aansterken.

PROBLEEM Dat er behoefte is aan brede en hoge duinen heeft de geschiedenis aangetoond. Vele eeuwen strijd tegen storm en hoog water zorgde in de zestiende tot en met de achttiende eeuw voor de ondergang van grote delen van het oude dorp Egmond aan Zee. Vele huizen verdwenen in zee en de Warmoesstraat, Hoogstraat, Geldstraat en Sint Aalbertstraat zijn tegenwoordig enkel nog terug te vinden op oude kaarten. Triest dieptepunt was het deels instorten van de oude Agnietkerk, in november 1741. Terwijl in die tijd de oplossing werd gezocht in het aanbrengen van zogenaamde rijswerken, werden in de vorige eeuw betonnen wanden in het duin aangebracht. Kustafslag bleef echter tot ver in de 20e eeuw een groot probleem. Sinds een paar decennia lijkt de situatie onder controle, onder andere door zandsuppletie en actief duinbeheer.

UNIEKE WIJZE De paviljoenhouders waren uiteraard niet blij met de gedwongen verhuizing richting het water. Dat is immers de plek waar ze juist zo ver mogelijk vandaan willen blijven. Toch hield het HHNK voet bij stuk en inmiddels zijn bijna alle jaarrond-paviljoens al verplaatst. Deze week is het de beurt aan strandpaviljoen De Uitkijk, bij de hoofdstrandafgang. Het paviljoen wordt echter niet afgebroken en weer opgebouwd. Het wordt op unieke wijze in zijn geheel op speciaal aangebrachte rollen verreden naar het reeds klaarstaande, nieuwe onderstel. Vanwege een in de grond aanwezige datakabel, zal De Uitkijk niet alleen tien meter naar het westen, maar ook enkele meters naar het zuiden gaan. Volgens planning gaan de werkzaamheden vandaag van start, maar uiteraard zou een zware storm nog roet in het eten kunnen gooien.