• Wil je van het gas af? Dan zijn daar subsidiemogelijkheden voor.

    pixabay.com

Subsidie voor isolatie van woningen in gemeente Bergen

BERGEN Woningeigenaren in de gemeente Bergen subsidie aanvragen voor energiebesparende maatregelen, zoals het toepassen van na-isolatie, HR++-glas, een thuisaccu (voor het opslaan van zelf opgewekte elektriciteit), laagtemperatuur vloer- of wandverwarming en een douche-WTW (warmteterugwin-installatie). Nieuw dit jaar is dat er ook subsidie beschikbaar is voor het afsluiten van de gasaansluiting.

Inwoners kunnen afhankelijk van de maatregelen die genomen worden, maximaal vijftig procent van de kosten gesubsidieerd krijgen tot een maximum van 2.500 euro per woning. Het aanvraagformulier voor deze subsidieregeling staat op de website van de gemeente Bergen (www.bergen-nh.nl) en op de website van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord (www.rudnhn.nl). Hier zijn ook de voorwaarden te lezen. De regeling eindigt op 31 december 2019 of eerder wanneer het budget op is. Afhandeling van aanvragen gebeurt op volgorde van datum van binnenkomst en daarna op volgorde van datum van installatie van de techniek.

CRITERIA De regeling geldt alleen voor bestaande woningen, niet voor nieuwbouw of recreatiewoningen. Daarnaast moeten de maatregelen zijn uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf en niet door de handige doe-het-zelver. De regeling gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2019 en het subsidieplafond is 100.000 euro. De gemeente schat in dat hiermee 160 aanvragen kunnen worden toegewezen.

Meer informatie over de aanvraagprocedure bij het subsidiebureau van de Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord via 088-1021398 op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur of mailen naar subsidies@rudnhn.nl.