• Het centrum van Bergen wacht al heel lang op een opknapbeurt.

    Alef Starreveld

Tegenstanders vragen schorsing plan De Zeven Dorpelingen

DEN HAAG/BERGEN Het bestemmingsplan De Zeven Dorpelingen voor de centrumvernieuwing van Bergen moet onmiddellijk worden geschorst. Dat eisten de Bewonersvereniging Bergen Centrum en de eigenaresse van hotel Karel de Grote dinsdag tijdens een spoedzitting bij de Raad van State.

Door Adrie van der Wel

Aanleiding is de bouwaanvraag die projectontwikkelaar Schrama bij de gemeente Bergen heeft ingediend. Schrama doorbreekt daarbij zijn eerdere belofte bij de Raad van State om te wachten met een bouwaanvraag totdat de Raad zijn definitieve oordeel over het plan heeft gegeven.
Volgens de bezwaarmakers tegen het plan is er een urgente situatie ontstaan. Als het plan nu niet wordt geschorst, dan kan de vergunning op grond van dit bestemmingsplan worden verleend en niet meer worden bestreden. Zelfs als de Raad het bestemmingsplan later onderuit haalt, kan de bouw dan gewoon doorgaan. De vergunning wordt bij een vernietiging van het bestemmingsplan niet meer aangetast.
Maar de advocaten van de gemeente Bergen en ontwikkelaar Schrama vinden dat er geen urgente situatie is ontstaan. Van de vergunning kan volgens hen voorlopig toch geen gebruik worden gemaakt. Dat heeft onder meer te maken met de afsluiting van het Alexanderlaantje. Die is weer afhankelijk van de definitieve goedkeuring van het bestemmingsplan.

De advocaat van Schrama stelt dat de bouwaanvraag wel snel moest worden gedaan, omdat de overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente vanwege vertragingen dreigt te worden ontbonden. Maar de vergunning zal nog wel even op zich laten wachten, omdat de aanvraag nog niet volledig is. Daarna zal er ongetwijfeld een bezwarenprocedure tegen de vergunning starten en ook daarom zal het nog lang kunnen duren voordat van de vergunning gebruik kan worden gemaakt.

'GEEN NOODZAAK'Volgens de advocaat van de bewonersvereniging geeft de vergunning echter wel rechten die niet meer ontnomen kunnen worden. Hij stelt dat de overeenkomst tussen de ontwikkelaar en de gemeente vrij makkelijk kan worden verlengd, zodat er ook niet een noodzaak is om de vergunning nu snel aan te vragen.
De advocaat van de bewoners vindt het bovendien zeer vreemd dat de
gemeenteadvocaat nu doet alsof het vernieuwingsproject voor het centrum gewoon doorgaat. Terwijl er bij de nieuwe gemeenteraad grote twijfels bestaan over het doorgaan van dit plan.

De gemeenteraad heeft weliswaar nog niet officieel het bestemmingsplan ingetrokken, maar het standpunt van de gemeenteraad is wel duidelijk, aldus de advocaat van de bewoners. Hij vindt dat de gemeenteadvocaat niet het standpunt van de gemeenteraad verwoordt.

NIEUWE ZITTING De Raad van State zal nu binnen enkele weken beslissen over schorsing van het plan. Later komt nog de zogeheten bodemprocedure in een nieuwe zitting bij de Raad aan de orde. Nu is al duidelijk dat het plan niet ongeschonden de eindstreep haalt. Tijdens de spoedzitting bleek dat er enkele fouten in zitten die ook worden toegegeven door de gemeente.