• Minderjarigen kunnen toch aan alcohol komen.

    ANP/Robin van Lonkhuijsen

Toch alcohol voor minderjarigen in gemeente Bergen

BERGEN In de gemeente Bergen kunnen minderjarigen makkelijk aan alcohol komen. De wettelijke regels hiervoor worden met regelmaat overtreden. Het college van b en w noemt de naleving hiervan 'volstrekt onvoldoende' en gaat met de ondernemers in gesprek.

De Universiteit Twente heeft in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid STAP in het najaar van 2017 getoetst in hoeverre alcoholverstrekkers zich aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol hebben gehouden. In Bergen scoren de alcoholverstrekkers minder goed dan in de buurgemeenten. Het percentage gelegenheden dat in de gemeente de regels naleeft, is 33,3 tegenover 46,6 procent gemiddeld in de regio. Er is wel is er een verbetering ten opzichte van de cijfers uit 2013 en 2015 (16 en 26 procent).

In een aantal weekenden in het najaar van 2017 hebben diverse onderzoeksteams elk bestaande uit een 17-jarige en een 18-jarige mysteryshopper (één jongen en één meisje), in de gemeente Bergen 45 verkooppunten bezocht. Hierbij hebben de jongeren gewerkt volgens een beproefd en vooraf geoefend onderzoeksprotocol. De 17-jarige mysteryshoppers hebben in alle situaties de alcoholhoudende drank besteld en afgerekend.

In een aantal gevallen kon er geen alcohol gekocht worden vanwege schenktijdenbeleid (sportkantines) of omdat de onderneming geen alcohol verkocht (snackbar) of dat de onderneming gesloten was.

In totaal zijn zeventien horecabedrijven bezocht waarbij slechts in twee bedrijven geen alcohol kon worden gekocht door een 17-jarige. De Klok en Het Wapen van Egmond in Egmond aan Zee hielden zich aan de wet.

Bij de snackbars zijn zes aankooppogingen gedaan die in twee gevallen niet zijn gelukt. Bij ABO snack in Schoorl en Snack plaza in Egmond aan Zee werd geen alcohol verkocht.  De supermarkten scoorden deze keer minder goed dan bij het vorige onderzoek: drie van de zeven bezochte supermarkten verkochten geen alcohol aan de mysteryshoppers: Albert Heijn, Aldi en Deen in Bergen centrum.

Vier van de negen sportkantines hielden zich aan de regels: manege De Hoef en manege De Groot in Egmond aan den Hoef, voetbalvereniging Bergen en voetbalvereniging Egmondia. Het bezochte jongerencentrum was gesloten. Bij drie van de vier slijterijen mislukte de aankooppoging van de mysteryshoppers: bij slijterij Scholten en Deen in Bergen centrum en slijterij wijnhandel Meijer in Egmond aan Zee. Tenslotte is er een dorpshuis bezocht: ook hier is de aankooppoging gelukt. Het college van de gemeente Bergen is van mening dat deze resultaten heel veel beter kunnen en moeten en gaat hierover in gesprek met de betrokken ondernemers.