• De lagune zoals die erbij lag op 17 juni nadat blauwalg was geconstateerd.

    Gerard Smit

Toekomst lagune Camperduin onzeker

CAMPERDUIN ,,We hebben geen zekerheid dat we de lagune kunnen behouden", zegt wethouder Odile Rasch op de evaluatiebijeenkomst over het strand van Camperduin. De lagune is het belangrijkste onderwerp van gesprek op deze bijeenkomst in strandpaviljoen Struin waar zich zo'n dertig belangstellenden hebben verzameld, waardoor plaatselijke ondernemers, en vertegenwoordigers van de reddingsbrigade en de botenvereniging.

Door Gerard Smit

Afgelopen zomer stond er een bord bij de lagune dat je er niet mocht zwemmen. Het water was vervuild door blauwalg. De verbinding met de zee was dichtgeslibd, waardoor er geen vers water in de lagune stroomde. ,,De snert kon zo geserveerd worden, het was één groene brei", aldus Edwin de Waard van Ruimtelijke Ordening.

Op 12 juni opende Rijkswaterstaat opnieuw de geul naar zee. Het was dood tij. Het zeewater stond laag, waardoor de lagune leeg- in plaats van volliep. En de bodem van de lagune was hoger komen te liggen door stuifzand. Een aanwezige stelt voor een pijpleiding aan te leggen. Een ander denkt dat je de lagune opnieuw moet uitgraven. ,,Ik wil nu niet in oplossingen denken, dat moeten we aan de techneuten overlaten", zegt de wethouder. ,,De gemeente wil graag de lagune behouden, maar niet tegen elke prijs."

METINGEN De gemeente heeft met Rijkswaterstaat en het Hoogheemraadschap opnieuw bekeken wie waarvoor verantwoordelijk is, opdat er volgend seizoen duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden. Dat begint met het meten van waterkwaliteit. Bij de eerste meting werd niet gekeken naar blauwalg. Dat gaat nu wel gebeuren, zoals ook E.coli wordt gemeten. De eerste meting van het seizoen is dan in april, de tweede eind mei/begin juni. En verder zo vaak als nodig is. Alleen is nog niet duidelijk op welke termijn er actie ondernomen moet worden als blijkt dat het water vervuild is.

Een ander probleem is de paardenpoep rond de lagune. De uitwerpselen van de paarden van Fiona's Rijplezier worden altijd geruimd. Maar niet iedere paardrijder voelt zich daartoe geroepen. Sommigen gaan met hun viervoeter het water in. Die paardenfeces is misschien een vies gezicht, maar het leidt niet tot meer E.coli volgens een van de aanwezigen, omdat paarden, anders dan honden, geen vleeseters zijn. Waar of niet, het wordt geen goed idee gevonden om te verbieden dat paarden bij de lagune komen. Wie gaat dat handhaven? Omleiden kan wel.

BORDEN Dan de borden rond de lagune. Die doen niet allemaal wat ze moeten doen. Zo wordt er gewezen op het gevaar van sterke stroming rond de strekdam, terwijl er geen stroming is. Beter zou zijn zwemmers te waarschuwen dàt er een strekdam is. Nu het water in de lagune weer wat hoger is, staan sommige borden in de lagune, wat een gevaar oplevert voor de surfers.

De lagune trekt niet meer zoveel bezoekers als bij de aanleg. Precieze cijfers zijn nog niet bekend, maar De Waard schat dat er dit jaar 20 procent minder bezoekers waren dan het vorig jaar. Hoopvol is dat er nieuwe, zeldzame planten zijn waargenomen aan de duinvoet, zoals loogkruid, zeewolfsmelk en zeepostelein.