• Hanneke Mooij op de zendmastlocatie. De inzet toont het 'vlekkenplan' van het dorp, waaruit blijkt dat de locatie verre van ideaal is.

    Martijn Mulder

Twijfel rond locatie zendmast Egmond-Binnen

EGMOND-BINNEN Zeven maanden geleden las Hanneke Mooij tot haar stomme verbazing in de Duinstreek dat de gemeenteraad akkoord was met de plaatsing van een T-Mobile zendmast op honderd meter van haar huis, tegenover het Lioba klooster. Zij vroeg zich af waarom ze hier als bewoner niets van wist en vroeg de stukken op. Mooij viel van de ene verbazing in de andere, toen uit de stukken bleek dat dit zo ongeveer de slechtst mogelijke plek was. Bovendien bleek dat de raad haar beslissing had gebaseerd op foutieve informatie. "Ondanks dat betrokken partijen willen doen geloven dat er gedegen onderzoek is verricht, geldt dat helemaal niet voor deze locatie." Mooij vindt het hoog tijd om deze fout recht te zetten en ze raakte in gesprek met wethouder en raadsleden.

Door Martijn Mulder

EXTRA VERMOGEN Ook de betrokken telecomprovider had haar twijfels over deze locatie. "T-Mobile geeft na onderzoek aan dat locatie Rinnegom weliswaar radio-technisch haalbaar is, maar alleen als de mast geen 40 meter maar 45 meter hoog gaat worden", legt Mooij uit. Op basis van deze info gaat de gemeenteraad akkoord met locatie Rinnegom. Het verhaal neemt een bizarre wending als de plannen verder uitgewerkt worden en de ruimtelijke onderbouwing plotseling spreekt over een 52 meter hoge mast. "Volgens mij is dat niet waar de raad mee akkoord is gegaan." Als klap op de vuurpijl blijkt dat de mast dan zó ver van de dorpskern af staat, dat extra zendvermogen nodig is om het hele dorp te kunnen bereiken. "Onbegrijpelijk dat dit niet gecommuniceerd is. Bij keuze voor deze locatie komt dus nog veel meer straling vrij dan waar eerder bezwaar tegen is gemaakt!"

SECOND OPINION De perikelen rond de zendmast in Egmond-Binnen spelen al heel lang. De eerste keuze viel op Heegemundehof, waarvoor in 2006 vergunning werd verleend.

Vanuit het dorp ontstond protest, omdat men bang was voor hoge straling. Hoewel het protest ná de wettelijke termijn werd ingediend en volgens een uitspraak van de Raad van State vermeende gezondheidsaspecten geen rol mogen spelen, zegde de gemeente toch toe een andere locatie te willen onderzoeken. "Afgesproken werd wel dat álle partijen zich aan de uitkomst van dat onderzoek zouden houden", aldus Mooij. "Dat staat zwart op wit." TNO doet onderzoek en komt met diverse alternatieve locaties. "De bewonersvereniging had daar twijfels over en verzocht de gemeente om een second opinion, die is uitgevoerd door de Universiteit Twente." In het voorjaar van 2012 zijn alle onderzoeken afgerond. Alle technische kanten afgewogen komt het rapport met enkele alternatieven. Zelfs de huidige plek van de zendmast, aan de Vennewatersweg, wordt geschikt geacht, doch is minder ideaal.

Na overleg met T-Mobile en de dorpsvereniging wordt echter plots gekozen voor een plek naast het boardingveldje in de zuidwest hoek van het Sint Adelbertterrein. Ondanks dat deze plek niet eerder is onderzocht, geeft het college aan hier vergunning voor te willen verlenen. "Vervolgens gebeurt er opnieuw iets onbegrijpelijks en wordt weer een nieuwe locatie, tegenover het Liobaklooster te Rinnegom, aangedragen." Mooij viel van de ene verbazing in de andere toen ze de stukken las. "In het gedane onderzoek is een vlekkenplan gemaakt. Hieruit blijkt dat plaatsing van een zendmast op de locatie tegenover het klooster eigenlijk té ver van de dorpskern af is. Daarnaast is er daar veel storing van andere masten, een slechtere plek kun je dus niet kiezen. Bovendien, hadden alle partijen niet afgesproken zich aan de uitkomst van het onderzoek te houden?"

Mooij ging in gesprek met wethouder Koster en legde alle argumenten op tafel. "De wethouder gaf aan dat de gemeente geen beslissingen neemt op basis van argumenten. Ik wist niet wat ik hoorde. Uiteindelijk gaf de wethouder me bij het afscheid gelijk en gaf toe dat het een slechte plek was." In Rinnegom wordt de strijdlustige bewoonster gesteund door ruim tachtig opgehaalde handtekeningen van buurtbewoners. Door haar speurwerk staat de locatie ook bij KIES Lokaal en GroenLinks weer op de agenda. Beide partijen stelden er daarom schriftelijke vragen over, die vorige week werden beantwoord. Hieruit bleek onder andere dat afgestapt is van de Adelbert-locatie, 'omdat deze niet op draagvlak kon rekenen van een aantal bewoners in de nabijheid.' "Dat is dus niet volgens de afspraak", aldus Mooij, "en bovendien lijkt er sprake van willekeur, want naar sommige bewoners wordt wel erg goed geluisterd." Opvallend is bovendien, dat de Universiteit Twente te weinig redenen ziet om handhaving van de huidige zendmastlocatie (Vennewatersweg) af te raden. De gemeente stelt in haar beantwoording echter ten onrechte dat deze locatie technisch niet geschikt is en dat het rapport van de Universiteit dat zou onderschrijven.

Belangrijkste conclusie uit de rapporten van TNO en de Universiteit Twente is misschien nog wel dat T-Mobile onterecht uitgaat van een strengere norm zoals die geldt voor nieuwbouwwijken. 'Voor oudere dorpen als Egmond-Binnen geldt een lagere norm voor goede in-huis dekking', zo beschrijft het rapport. "Als je dat allemaal weet dan is het toch onbegrijpelijk dat gekozen wordt voor de minst geschikte plek?" Mooij snapt er niets meer van. Ook bij KIES Lokaal en GroenLinks werd met verbazing kennis genomen van de uitkomst van het door Mooij zelf verrichte onderzoek. Hanneke Mooij heeft maar één wens: "Er zou gekozen moeten worden voor de best mogelijke locatie, voor de meest optimale technische service met de minste last. Wanneer neemt de gemeente Bergen nu eens de juiste beslissing in goed bestuur?"