• Veel woningen in Bergen worden via Airbnb verhuurd.

    Pixabay

Uitleg 'spelregels' recreatieve verhuur van woonhuizen

BERGEN De verhuur van woonhuizen via bemiddelingssites neemt de afgelopen jaren toe. Door deze verhuur worden de woningen onttrokken aan de woningvoorraad. Er is daarnaast geregeld sprake van overlast voor de omgeving door het komen en gaan van mensen die vakantie vieren, aldus het college van b en w.

De gemeente Bergen wil de recreatieve verhuur van woonhuizen binnen de perken houden. Daarom worden er in januari drie avonden georganiseerd om met geïnteresseerden de spelregels en de stappen die de komende tijd genomen worden toe te lichten. Deze spelregels zijn opgesteld in samenspraak met partijen die een rol spelen op de woningmarkt of betrokken zijn bij recreatieve verhuur van woningen, zo laat de gemeente weten.

PLAATS EN DATA In Bergen vindt de bijeenkomst plaats op dinsdag 15 januari van 19.00 tot 21.00 uur in zorgcentrum De Marke.

Voor bewoners in Schoorl en Groet is de bijeenkomst op dinsdag 22 januari van 19.00 tot 21.00 uur in De Blinkerd.

De Egmonden komen aan bod op dinsdag 29 januari van 19.00 tot 21.00 uur in dorpshuis Hanswijk in Egmond aan den Hoef.

AGENDA Bugel Hajema verzorgt het openingswoord. Gevolgd door een toelichting op de notitie 'Project Onttrekking'. Na een pauze worden vervolg, aanpak en aandachtspunten besproken.
Aanmelden kan per mail via viviennesanders@debuch.nl.

Wie verhinderd is voor de bijeenkomst in zijn of haar eigen kern, kan aansluiten bij een avond in een andere kern.