• In sommige delen van Egmond aan Zee is de sociale samenhang ver te zoeken.

    Martijn Mulder

Verhuur woningen gemeente Bergen alleen in de zomer voor 'leefbare kernen'

EGMOND Er gaat het een en ander veranderen in de gemeente Bergen. Het college van burgemeester en wethouders wil de recreatieve verhuur van particuliere woningen slechts drie maanden per jaar toestaan. Deze maatregel zou er toe moeten leiden dat meer woningen vrij moeten komen voor woningzoekenden. Bovendien zou het een positief effect moeten hebben op het woon- en leefklimaat in de kernen. Particulieren die hun huis recreatief verhuren zijn niet blij met het voorstel en zien hun bron van inkomsten verdwijnen. Deze week en volgende week kijken we met de voor- en tegenstanders naar de mogelijke gevolgen die de maatregel kan hebben voor inwoners en bezoekers.

Door Martijn Mulder

SAMENHANG De gemeente Bergen is tot actie overgegaan naar aanleiding van een schrijven van Recron. Deze organisatie behartigt de belangen van de professionele verhuurders en vindt dat door het toenemend aantal particuliere woningen in de verhuursector sprake is van oneerlijke concurrentie. Waar ondernemers zich aan allerlei regels en voorschriften dienen te houden, hoeven particuliere verhuurders dit niet. Bovendien, zo redeneert de gemeente, kan particuliere verhuur leiden tot overlast en veroorzaakt het een gebrek aan sociale samenhang in de wijken.

REGELING Marc en Joke van Duin bemiddelen met hun bedrijf Rentals Egmond al jaren tussen verhuurders en bezoekers. "Wij verhuren bijna 80 accommodaties van derden", legt Marc uit. "Het overgrote deel hiervan zijn appartementen en zomerwoningen die buiten de regeling zullen vallen." In sommige delen van de gemeente is recreatieve verhuur namelijk toegestaan, zoals in Bergen aan Zee en op sommige plekken in Egmond aan Zee. "Toch worden er ook bij ons een aantal woonhuizen verhuurd, die hierdoor aan de woningmarkt worden onttrokken." Het brengt de familie Van Duin dan ook in een lastig parket. "Als Egmonder ben ik het er mee eens dat de leegstand tegengegaan wordt. Ik wil ik ook dat er huizen zijn voor jonge inwoners."

Van Duin ziet de voorliggende plannen niet als een goeie oplossing. "Ik voorzie behoorlijke financiële gevolgen voor bewoners. Ik denk ook dat weinig inwoners zich realiseren wat de impact zal zijn." Bovendien vindt hij het idee om verhuur alleen in de maanden juni, juli en augustus toe te staan niet van deze tijd. "Toeristen komen het hele jaar door en bezoekers die normaal gesproken een huis huren gaan echt niet zomaar in een hotelkamer zitten. Dat zijn twee hele verschillende groepen toeristen." In bijzondere gevallen zou de gemeente ontheffing kunnen verlenen en zou buiten de genoemde maanden mogen worden verhuurd. De spelregels hiervoor moeten echter nog worden uitgewerkt.

Na vaststelling van het beleid over recreatieve verhuur van eigen woningen wordt de bestaande huisvestingverordening hierop aangepast. Door het beleid te verankeren in de huisvestingsverordening heeft de gemeente de mogelijkheid om bij overtreding handhavend op te treden. 2019 en 2020 zullen worden gezien als overgangsjaren. De planning richt zich op een start van het handhavingstraject in 2021. Op 4 juli moet de gemeenteraad haar definitieve oordeel vellen over het voorstel.