• Voorbijrazende motoren zorgen op de Herenweg voor veel geluidsoverlast en onveilige situaties.

    Martijn Mulder

Bewoners Herenweg zijn het zat!

EGMOND AAN DEN HOEF Zodra het zonnetje zich laat zien, laten motorrijders van zich horen. Letterlijk in dit geval, want het zorgt in toenemende mate voor geluidsoverlast en onveilige situaties. Zo ervaren in ieder geval bewoners van de Herenweg de voorbij scheurende tweewielers. Marion van Dam, zelf woonachtig aan de Herenweg, vroeg zich af of zij nou de enige was die zich hier aan stoorde. Een inventarisatie op de buurt toonde echter aan dat het probleem vele malen groter is dan werd gedacht. Hoog tijd voor de politiek om in te grijpen, zo vinden de bewoners.

Martijn Mulder

PETITIE Het is de droom van iedere motorliefhebber: Op een mooie, zonnige dag je motor van stal halen voor een lekker ritje. En dan af en toe even het gas volledig open te trekken en je even op het circuit wanen. Dat niet iedereen hiervan gecharmeerd is merkte Marion van Dam toen ze een oproep plaatste op social media. Vele medestanders die dezelfde ergernis ervoeren vroegen haar langs te komen om hun verhaal te kunnen doen en haar petitie te mogen tekenen.

WIJKAGENT "Door buurtbewoners wordt de overlast van motoren echt betreurt", licht Van Dam toe. Ze inventariseerde in eerste instantie tussen de kluft op 't Woud en het Karmelklooster, maar kreeg ook reacties vanuit de dorpskern zelfs tot helemaal aan Bakkum. "Het verbaasde me hoeveel mensen er last van hebben. Mensen die dus niet meer lekker in hun tuin zitten." En dan komt steevast de vraag of dat zomaar kan. "Toen ben ik eens gaan informeren bij de wijkagent, om te kijken of er meer klachten waren. Die waren er wel degelijk, maar hij kan niets doen, omdat de Herenweg een provinciale weg is."


Voor de bewoners is de maat echter vol. "De periode april tot en met september biedt heerlijke weekenden waarin je buiten wilt zijn. Die worden verstoord door motoren die té hard en met te veel lawaai langs scheuren. Sommige bewoners overwegen hierdoor zelfs te verhuizen."


Anderen gaan maar naar binnen, omdat er geen normaal gesprek meer is te voeren. Naar aanleiding van een brief aan Verkeersadviseurs NH, werd Van Dam door de chef van het handhavingsteam gebeld. Hij gaf aan dat het probleem ook bij hen bekend is en dat zij geluidsmetingen zouden kunnen doen. Echter heeft het team slechts één meetapparaat voor de hele regio.

GEEN CONTROLE De Herenweg staat onder motorrijders bekend als een weg waar je lekker door kunt rijden. "Daar moet echt verandering in komen. Omdat er nu niet gehandhaafd wordt, voelen motorrijders zich hier vrij om te doen en laten wat ze willen. Voor motoren geldt ook geen APK, dus er wordt ook geluidstechnisch niets gecontroleerd." Van Dam heeft binnenkort een gesprek met burgemeester Hafkamp. "Ik gun iedereen een leuke hobby, maar als zoveel mensen er last van hebben en het mag ook nog eens niet, moet er dan niet iets strenger opgetreden worden?"

Bewoners die ook last hebben van geluidshinder kunnen terecht op het landelijk meldpunt meld.nl